Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

HATAY'IN ÖNEMİ

 

ABD'nin Irak'a ve Suriye'ye müdahalesinden sonra Türkiye'nin Güney sınırlarında Akdeniz'e uluşmak için kurulmak istenen kara koridoru ve Rusya-ABD rekabeti dolayısıyla, Hatay'ın, Doğu Akdeniz bölgesindeki stratejik önemi çok daha hayati bir nitelik kazandı.

Zaten ABD'nin Ortadoğu'ya müdahalesinden de önce, bazı Suriye haritalarında Hatay'ın Suriye sınırları içinde gösterildiği herkesin belleklerindeki taze yerini korumaktadır.

Esad, Suriye'ye müdahale etmemesi için Türkiye'yi uyarırken, bu müdahalenin Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesi konularında sorunlar yaratacağı biçiminde tehditkâr bir ifade kullanması, daha o zaman, Hatay'ın içinde bulunduğu kritik jeostratejiyi işaret ediyordu.

Hatay, ülkemizdeki dört din mensuplarının refah ve mutluluk içinde birlikte yaşadıkları "Barış simgesi" bir kentimizdir.

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümcül hastalığına rağmen Türkiye'ye katılmasını sağladığı bir ilimizdir.

Ve şu anda ekonomik ve siyasal açıdan önemli tehlikelerle, moda deyimle bir "Bekâ sorunuyla" karşı karşıyadır.

Türkiye'nin yanlış kararlarla taraf olduğu Suriye savaşında ödediği en önemli bedellerden biri olan ve sayıları 6 milyon kadar olduğu tahmin edilen "Suriyeli sığınmacılar", bu kentimizde yarattıkları toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal meselelerle Hatay'ı ülke için bir "Milli Güvenlik Sorunu" haline getirmiştir.

Bir tıp doktoru olan Hatay Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın dikkat çektiği sorunlar Hatay'ın içinde bulunduğu tehlikeleri önlemek için iktidarın müdahale etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

(Bu konuda ayrıntılı bilgiler için benim kişisel internet sitem kongar.org'da yayınladığım dünkü "Güncel" yazıma bakılabilir.)

* * *

2022'ye ertelenen Hatay Expo 21 Fuarı'nın 31 Mart'ta açılışı dolayısıyla, Alev Coşkun'un 22 Temmuz 2019'a yayınlanan Atatürk ve Hatay adlı yazısında vurguladığı bazı tarihsel gerçekleri anımsatmak istedim.

Lozan'da Hatay milli sınırlarımızın dışında kalmıştı. Suriye ile Türkiye arasında yapılan sınır tespiti çalışmaları uzatılıyordu.

Burada önemli bir noktaya işaret etmeliyiz ki, Lozan Konferansı sürerken, Atatürk'ün direktifleriyle 30 Mayıs 1923'te Antakya-İskenderun havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

* * *

Atatürk 'ün "Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz" söylemi Hatay konusundaki düşüncesini belirtiyordu.

* * *

Atatürk , 1 Kasım 1936'da TBMM açış konuşmasında "...milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük mesele, gerçek sahibi öz Türk olan İskenderun, Antakya çevresinin geleceğidir. Bunun üzerinde ciddiyet ve kesinlikle duruyoruz" demişti.

* * *

Atatürk Fransız büyükelçisine, "Hatay benim şahsi davamdır. Şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz" dedi. Fransızlar, Hatay için silah gücünün kullanılacağını anlamaya başladılar.

* * *

19 Mayıs 1938'de Ankara'daki törenden hemen sonra trenle Adana'ya hareket etti. Hastalığını umursamıyordu. Çukurova bölgesinde 5 gün süren bir yorucu gezide hasta olmasına rağmen askeri birlikleri denetledi. Adana ve Mersin'de düzenlenen geçit törenlerini ayakta izledi.

Epeyce yorulduğunu hissedince askeri geçidin sonuna doğru "marş-marş ile geçsinler" diye emir verdi.

O günlerde burnunda sürekli kanama görülüyordu.

Amacı, bütün dünyaya ayakta olduğunu ve Hatay davasından ödün vermeyeceğini göstermekti.

* * *

Bu arada da Fransa'yla yapılan bir anlaşma gereğince, Kurmay Albay Şükrü Kanatlı kumandasındaki birliklerimiz Hatay'a girdi. 13 Ağustos'ta seçimler yapıldı ve Hatay Cumhuriyeti kuruldu.

2 Eylül 1938'de Hatay cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen seçildi. Atatürk ölmeden önce bu gelişmeleri görmek ve duyumsamak mutluluğuna erişti.

* * *

Hatay Cumhuriyeti 9 ay sonra, 30 Haziran 1939 tarihinde Türkiye'ye katılma kararı aldı. Hatay Devleti sınırları Türkiye-Suriye sınırı olarak kabul edildi. 23 Temmuz 1939'da Hatay Türkiye Devleti'ne dahil oldu ve Hatay Vilayeti kuruldu.

Anayurdun bölünmez, vazgeçilmez bir parçası olan Hatay anayurtla bütünleşti. Hataylılar yaşamının son günlerine kadar Hatay için çalışan Atatürk'ü hiçbir zaman unutmazlar.

* * *

Erdoğan/AKP iktidarı bir an önce, CHP'li belediyelere karşı yürüttüğü düşmanca politikayı bir yana bırakmalı ve Hatay'ın değerli ve başarılı Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş ile işbirliği ve eşgüdüm içinde, bu kentimizin başta güvenlik olmak üzere, ekonomik, toplumsal, demografik ve siyasal sorunlarını çözmek için ülkenin bütün kaynaklarını seferber etmelidir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional