Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

ESAS SORUN: DOYMAYAN PARA HIRSI!

 

Sevgili okurlarım, ülkemizi açlığa, soğuğa ve karanlığa mahkûm eden uygulamaların arkasındaki ESAS SORUN, yanlış politikalar, kötü yönetim, beceriksizlik, bilgisizlik, liyakatsizlik ya da hatta ideolojik saplantı bile değil, DOYMAYAN BİR PARA HIRSIDIR!

* * *

Hiç kuşkusuz, her politikacı iktidar hırsına sahiptir...

Bu kötü bir şey de değildir.

Her politikacı ülkesine hizmet etmek için, iktidara gelmek ister:

İktidara gelecektir ki, toplumun ve bireylerin özgürlüğünü, güvenliğini, adaletini, gelirini, gelir adaletini, sağlığını, eğitimini, kültürünü, sosyal güvenliğini ve bütün bunların sonucu olan mutluluğunu arttırmak için sahip olduğu projeleri hayata geçirebilsin.

Elbette hiçbir politikacı bunu tek başına yapamaz...

Bu nedenle aynı görüşleri paylaşan politikacılar bir araya gelirler ve partiler oluşur.

Bunlar arasından (genellikle) en nitelikli ve en yetenekli (ya da bazen en demagog) olan lider olur ve böylece partisi iktidara geldiğinde ülkesi için, kendi projelerini hayata geçirmek isteyen bir politikacının en büyük hayali gerçekleşir.

Tabii bir liderin hayallerini gerçekleştirebilmek için ilk gereksinmesi mali ve ekonomik kaynaklar, yani paradır:

Ülkenin refahı ve mutluluğu için harcanacak olan paraya duyulan hırs da kötü bir şey değildir.

Kötü olan, bir türlü doymayan, kişisel ve oligarşik nitelik taşıyan para hırsıdır.

* * *

Bütün siyasal iktidarların ve liderlerin gücü sınırlıdır:

Bu sınır, toplumun gereksinmeleri, beklentileri ve hedefleri ile çizilmiştir:

Bir toplumun beklentileri, gereksinmeleri ve hedefleri, o toplumun sahip olduğu rejimle devlet yapısına yansıtılır ve siyasal iktidarların sınırlarını çizer.

Türkiye Cumhuriyeti için bu sınırlar, Anayasa tarafından "Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti" olarak çizilmiştir.

Anayasaya göre hiçbir siyasal iktidar bu sınırların dışına çıkamaz.

Elbette hiçbir siyasal iktidar bu sınırları değiştirecek yasalar çıkaramayacağı gibi, bu sınırları ihlal edecek halkoylamaları da yapamaz.

Yaparsa, bu anayasaya aykırı olur ve geçerli olamaz.

Hele hele Anayasa'nın ana hükümlerine devletin temel niteliklerine aykırı olan sonuçlar, mevcut yasalara bile aykırı biçimde yapılan sayımlarla ilan edilmişse, bu sonuçların hiçbir hukuksal ve siyasal sonuçlar doğurması olanaklı olmaz. (Bunu sadece ben söylemiyorum, birçok hukukçuyla birlikte Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk da söylüyor.)

* * *

Siyasetçiler için gerekli olan iktidar hırsı ve hizmet için zorunlu olan para hırsı, toplumun ve bireylerin özgürlüğünü, güvenliğini, adaletini, gelirini, gelir adaletini, sağlığını, eğitimini, kültürünü, sosyal güvenliğini ve bütün bunların sonucu olan mutluluğunu arttırmak için değil de kişisel ve oligarşik çıkarlar için kullanılıyorsa...

Toplumun büyük fedakarlıklarla yaratılmış olan fabrikaları, işletmeleri, bütün zenginleri bu hırs için yok fiyatına satılıyorsa...

İçerden ve dışardan toplanan bütün kaynaklar bu hırsa kurban ediliyorsa...

Ülkenin bütün doğal zenginlikleri, kentsel değerleri bu hırs için harcanıyorsa...

Bütün yol, köprü, hastane ve her türlü inşaat işleri bu hırs için ihale ediliyorsa...

Ve bu süreç, üstelik de giderayak artarak sürüyorsa...

ESAS SORUN:

Ne yanlış Politikalardır...

Ne kötü yönetim...

Ne bilgisizlik...

Ne liyakatsizlik...

Ne beceriksizlik...

Hatta ne de ideolojik saplantı.

ESAS SORUN, BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN PARA HIRSIDIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional