Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

TERİMLER ÜZERİNE-2: BATICI İLE BATILI FARKI

 

Kasıtlı olarak birbirine karıştırılan terimlerin başlarında gelenler arasında Batıcı ve Batılı terim ve kavramları vardır.

Prof. Erol Manisalı'nın Cumhuriyet'te 9 Kasım 2021 tarihli mükemmel yazısını okuyunca, Batıcı ile Batılı arasındaki farklı yazmanın şart olduğunu düşündüm.

Aslında Manisalı, bu iki terim arasındaki farkı, yazısında çok iyi ifade etmişti...

Önce ona bakalım.

* * *

" 1980'li ve 90'lı yıllarda AB ile yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalarda: ABD ile yapılan ikili anlaşmalarda Türkiye'de esasta iki cephe vardı.

AB ile yapılan anlaşmalarda "diğer aday ülkelerin ilişki düzeninden farklı bir anlaşmaya gitmeden, üyelik sürecini yürütmek isteyen cephe, imam nikâhına karşı" olanlar...

Diğer cephede ise "aman farklı ve tek yanlı da olsa, imam nikâhı da olsa kapağı atarak ilişkileri bozmayalım" diyenler.

1989'da Özal'ın,"AB bizi içine almasa da gümrük birliğine dahil olacağız" kararı "medeni nikâh olmasa da evin arka bahçesine taşınacağız" uygulamasından farksızdı:

Kararları tam üyeler verecek, siz de bu kurallara uyacaktınız, yani özel statüde bir kuma olmuştunuz artık.

İçimizdeki Batıcıların, "Batılı" kafada olanlara karşı 6 Mart 1995'te Başbakan Tansu Çiller ile yaptığım fikir mücadelesinin tüm ayrıntılarını yazdım, belgeledim. (E. Manisalı, Hayatım Avrupa; 5 kitap, Cumhuriyet Yayınları, 2008.)

ABD ile de çok eskiden beri, ucu ta 1949'a kadar uzayan ikili anlaşmalarla medeni nikâh yerine imam nikâhını tercih ettik. Aşiret ağalarının, toprak ağalarının, kimi büyük sermaye çevrelerinin tercihleri doğrultusunda "himaye" politikasını tercih ettik:

Atatürk'ün denge politikasından koptuk.

Batı ile ilişkilerde "Batılılık" yerine, "Batıcılık" uygulamaları öne çıkınca siyasal İslamcı rejim ve dış politika egemen oldu. Bugün medyamız, "Biden'ın Erdoğan'a kaç dakika ayırdığını yazar hale geldi".

* * *

Şimdi Batıcı ile Batılı arasındaki farkları şöyle özetleyebiliriz:

Batıcı, ilkeldir.

Batılı uygardır.

Batıcı, Batı'nın kölesi, kulu olmaya razıdır.

Batılı, kendisini Batı ile eşit görür.

Batıcı, birey olarak kuldur, köledir.

Batılı, birey olarak vatandaştır, yurttaştır.

Batıcı, Batı emperyalizmiyle uyumludur.

Batılı, Batı emperyalizmine karşıdır.

Batıcı, korkaktır.

Batılı, cesurdur.

Batıcı, Batı hayranıdır.

Batılı, Batıya da eleştirel bakar.

Batıcı, taklitçidir.

Batılı, yaratıcıdır.

Batıcı, tüketicidir.

Batılı, üreticidir.

Batıcı, çevreye düşmandır, yağmacıdır.

Batılı, çevrecidir, yağmaya karşıdır.

Batıcı, Demagogtur.

Batılı, Demokrattır.

Batıcı, kendinden farklı düşünenlere saygısızdır.

Batılı, bütün farklılıklara saygılıdır.

Batıcı, dincidir, laikliği dinsizlik sayar, laik değildir

Batılı, dinci değildir, laikliğin her türlü inancı koruduğunu bilir, laiktir.

Batıcı, Batılıya düşmandır, onu yok etmeye çalışır.

Batılı, Batıcıya düşman değildir, onu eğitmeye çalışır.

Batıcı, Atatürk'ü sevmez.

Batılı, Atatürk'ü sever.

* * *

Türkiye, Osmanlı'dan beri, ilkellerin uygarlara, otoriterlerin demokratlara, Batıcıların Batılılara, insanlık tarihi bakımından gericilerin, insanlık tarihi bakımından ilericilere karşı mücadelelerine ve saldırılarına tanık olmaktadır.

Tarih, bilim, vicdan, hak, hukuk Batıcılardan değil, Batılılardan yanadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional