Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

AZGELİŞMİŞLİK TUZAĞI

 

Bitirmeye çalıştığım kitaplarım üzerinde yoğunlaşmak için yazılarıma ve televizyon programlarına kısa bir ara vermiştim.

Sevgili gazete okurlarım ve televizyon izleyicilerim bilir; ben zaten güncel olayları da yorumlarken, bunları geçmiş ve gelecek üzerine oturttuğum modeller üzerinden anlatmaya ve çözümlemeye çalışırım.

Bugün, kadının baskılanması ve kadına yönelik cinayetlerle görünür hale gelen feodal kültürün, medya, muhalefet ve ifade özgürlükleri üzerindeki çağ gerisi sınırlama ve kısıtlamaların, özetle, "üzerimize bir karabasan gibi çöken siyasal gündemin arkasındaki genel yapının ve bu yapıyı tarih içinde geride bırakmak isteyen siyasal iktidarın politikaları" üzerinde durmak istiyorum.

* * *

İnsanlık tarihi, güçlünün güçsüzü sömürmesi ile yazılmıştır.

Toplayıcı-avcı toplumlarda gücün kaynağı zekâ ve kaba kuvvettir.

Zekâ ve kaba kuvvet tarım toplumlarında toprak ağalığına, endüstri toplumlarında sermayeye, bilişim toplumlarında sermaye/bilgi/teknoloji sahipliğine dönüşmüştür.

Günümüzde kaba kuvvet sahiplerini tarım toplumları, tarım toplumlarını endüstri toplumları ve hepsini sermaye/bilgi/teknoloji sahibi toplumlar sömürür.

Uluslararası ilişkiler ağı içinde, insanlığın en gelişmiş teknolojisini kullanan toplumlara "Gelişmiş Toplumlar", onların gerisinde kalmış olanlara da "Azgelişmiş Toplumlar" denmiştir.

Sonradan, geri kalmış olan ülkeler, "Azgelişmiş Toplum" nitelemesinden rahatsız oldukları için, "Gelişmekte Olan Toplumlar" diye bir ara kategori icat edilmiş ve Türkiye de bu kategoriye dahil edilmiştir.

* * *

Osmanlı İmparatorluğu, endüstrileşemediği için geri kalmış, yarı sömürge olmuş, yenilmiş, işgal edilmiş ve çökmüştür.

Mustafa Kemal Atatürk , "Azgelişmiş Osmanlı Tarım Toplumu Yapısı" üzerine, "Gelişmiş Toplumların" siyasal yapısı olan "Cumhuriyet"i kurmuştur.

Aradaki değişme ve gelişmeleri atlayarak günümüze gelirsek:

AKP, Türkiye'yi kontrol eden/sömüren "Gelişmiş Toplumların" (ABD-AB) desteğiyle iktidara gelmiştir.

İktidarını Toplumsal Yapıyı ileriye, "Gelişmişlik" düzeyine taşımak için değil, geri bıraktırmak, "Azgelişmişlikte" tutmak için" kullanmıştır:

Eğitimin laik ve evrensel nitelikten çıkarılıp din eğitimine dönüştürülmesi…

Parlamenter Demokrasinin rafa kaldırılıp "Şahsım Devleti" rejiminin kurulması…

Adaletin tek kişinin kararlarına bağımlı kılınması…

Kadınların baskılanması…

Bütün temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ve kısıtlanması…

Cumhuriyet kazanımlarının satılması…

Ekonomik iflas…

Hep ülkeyi "Azgelişmişlik Tuzağına Hapsetmek" için uygulanan politikalardır.

* * *

Türkiye, sorunlarını çözebilmek için "Azgelişmişlik Tuzağından" kurtulmak zorundadır.

Azgelişmişlik Tuzağından çıkmak için de önce bu iktidardan kurtulması gerekmektedir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional