Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

19 MAYIS 1919, 19 MAYIS 2021: MİLLET SARAYA KARŞI

 

İnsanlık tarihi, insanın insanı sömürmesi ve sömürülen insanın buna başkaldırması ile yazılır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da başlattığı savaş da bu başkaldırı savaşıdır:

Mustafa Kemal ve arkadaşları, milleti sömüren Osmanlı Ailesine ve bu sömürüden pay aldıkları için onu destekleyen iç ve dış güçlere karşı ayaklanmış ve onları yenerek yeni bir devlet kurmuşlardır.

Şimdi 19 Mayıs 2021'de, Türkiye'nin önündeki mesele yine benzer bir sorundur:

Atatürk ve arkadaşlarının eseri olan Parlamenter Demokratik Rejimi yıkarak yerine padişahlığı andıran bir "Saray Yönetimi" kuran, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" denilen "Şahsım Devleti"nin toplum sömürüsüne karşı çıkmak!

* * *

Atatürk NUTUK'ta, Osmanlı'nın çöküşünü anlattıktan sonra şöyle diyor:

"Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı.

O da milli egemenliğe dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!

İşte, daha İstanbul'dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.

Ya İstiklâl Ya Ölüm!"

(Emre Kongar Seçkisiyle, ATATÜRK, NUTUK, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2018, s.34)

* * *

İnsanın insanı sömürme süreci hiç kuşkusuz kaba kuvvete ve ideolojik beyin yıkamaya dayalı bir düzen gerektirir:

İnsanların kabileler biçiminde yaşadıkları dönemde en güçlü olan ailenin/aşiretin ve o ailenin/aşiretin reisinin egemenliği kabul edilmiştir.

Daha sonra tek tanrılı dinler döneminde, krallar, imparatorlar, şahlar, padişahlar, halkı, milleti sömürme eylemlerini kaba kuvvetle birlikte dini inançlara dayalı olarak sürdürmüşlerdir.

İnsanlar bilinçlendikçe bu sömürüye karşı çıkmış, devlet gücünü kullanarak din adına halkı/milleti sömüren ve sadece kendilerine, ailelerine ve yakın çevrelerine çıkar sağlayan yöneticilerin boyunduruğundan kurtulmuşlardır.

İşte Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı da budur:

"...Osmanlı hanedan ve Saltanatı'nın devam ettirilmesine çalışmak, elbette, Türk milletine karşı en büyük kötülüğü yapmaktı.

Çünkü millet her türlü fedakârlığı sarf ederek bağımsızlığını sağlasa da, Saltanat devam ettiği takdirde, bu bağımsızlığa güvence altına alınmış gözüyle bakılamazdı.

Artık vatanla, milletle hiçbir vicdani ve fikri alakası kalmamış bir sürü delinin, devlet ve milletin bağımsızlık ve haysiyetinin koruyucusu makamında bulundurulması nasıl haklı görülebilirdi?" (NUTUK, ss. 35-36)

19 Mayıs 2021 Türkiye'sinde de hedef, Milli Egemenlik, Cumhuriyet ve Demokrasi adına, tek kişinin "Saray Rejimi"ne ve onun "Şahsım Devleti" vasıtasıyla topluma vurduğu boyunduruğa karşı, barışçı yollarla mücadele etmektir.

* * *

Her sömürü düzeni hem iç hem de dış müttefikler arar, böylece tiranlar, faşistler, diktatörler, bir yandan dini istismar ederken öte yandan emperyalistlerin uşaklığına soyunurlar.

Bakın Atatürk, İstiklâl Savaşı ile milli irade yani cumhuriyet ilişkisini nasıl kuruyor:

"Ortaya çıkan milli mücadele, dıştan gelen işgale karşı vatanın kurtuluşunu tek hedef saydığı için, bu milli mücadele başarıya yaklaştıkça, milli irade idaresinin bütün esaslarını ve biçimlerini aşama aşama gerçekleştirmesi tabii ve kaçınılmaz bir tarihi süreçti." (NUTUK, s.37)

Bugün Türkiye'de de gerekli olan "demokratik milli mücadele":

Bütün demokratik güçlerin, yeniden milli iradeyi egemen kılacak bir ittifak oluşturmaları için bir araya gelmelerini zorunlu kılmaktadır.

Unutmayalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem İstiklâl Savaşı'nı hem de Cumhuriyet'in kuruluşunu birlikte başarıyla götürmüştür!

Dolayısıyla 2021'de de Temel Hak ve Özgürlüklerin yok edilmesine karşı yürütülecek olan "Demokratik Milli Mücadele" ile "Güçlendirilmiş Parlamenter Rejimin" kurulma çalışmaları eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional