Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

FAŞİZME KARŞI MÜCADELE

 

Sevgili okurlarım, önce bilmemiz gereken bir gerçek var:

Faşizmin temel gıdası korkudur!

Bütün Faşistler korkaktır, zulümlerini korku besler...

Ayrıca insanları da hem korkutarak, hem de korkuyla besleyerek yönetmek isterler.

* * *

Bütün Faşistler Korkaktır:

Çünkü bütün Faşistler hırsızdır...

Çünkü bütün Faşistler yalancıdır...

Çünkü bütün Faşistler yasakçıdır...

Çünkü bütün Faşistler yeteneksizdir...

Çünkü bütün Faşistler beceriksizdir...

Çünkü bütün Faşistler cahildir...

Çünkü, bütün Faşistler ahlâksızdır...

Çünkü bütün Faşistler baskıcıdır...

Çünkü bütün Faşistler bulundukları mevkileri hak etmediklerini bilirler...

Çünkü bütün Faşistler, insanları aldatarak bulundukları yerlere geldiklerinden, her an kendilerinin de aldatılacaklarından korkarlar...

Çünkü bütün Faşistler korkularından yetenekli kişileri yanlarına sokmadıkları için, yeteneksiz kadrolara mahkûmdurlar...

Çünkü bütün Faşistler bir gün kendilerinden hesap sorulacağını bilirler...

Çünkü bütün Faşistler sadece güçlüyken ve/veya iktidardayken cesurdur...

Çünkü bütün Faşistler, insanlıktan, tarihten, bilimden, sanattan, gerçeklerden, Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerinden korkarlar...

Çünkü bütün Faşistler zalimdir, zulümleri arttıkça korkuları büyür...

Çünkü iktidarda kalma süreleri uzadıkça, yanlışları, yolsuzlukları çok artar, dayanılmaz ve görünür bir hal alır ve bu yüzden korkuları da gittikçe derinleşir...

Zamanla baskıları arttıkça, ülkeyi yönetemedikleri iyice ortaya çıkar, bu da korkularını arttırarak onları paniğe sevk eder; paniğe kapılınca da daha çok hata yapmaya başlarlar...

Çünkü kaldıramayacakları kadar sorumluluk ve yetki yüklenirler, bu durum, korkularını arttırır...

* * *

Bütün Faşistler Korkutarak Hüküm Sürerler:

İnsanları, gerçek veya hayali düşmanlar yaratarak korkutur, bu korkuya dayanarak destek isterler...

Sürekli olarak nefret söylemleri ve eylemleriyle, toplumsal düşmanlıkları ve korkuları körükler, kendilerine verilen desteği canlı tutmaya çalışırlar...

Hiç kimseyi sevmezler, kimseyi saygı duymazlar, o nedenle tek önem verdikleri duygu korkudur...

Kendilerinin en iyi bildikleri en önem verdikleri duygu korku olduğu için, herkesi korkutarak yönetmek isterler...

İktidarlarını, sevgiye, saygıya, hizmete değil, korkuya ve cezaya dayanarak güçlendirmek ve sürdürmek isterler...

Hiçbir mukaddes değerleri yoktur, din gibi, milliyet gibi inançları, kimlikleri sadece iktidara gelmek, iktidarlarını güçlendirmek ve halkı korkutmak, baskı altına almak için kullanırlar...

Yargıyı, adalet ve hukuk için değil, insanları korkutmak ve cezalandırmak için sopa gibi kullanırlar...

Güvenlik güçlerini ve orduyu, kesin bir disiplin içinde, kendilerine kayıtsız koşulsuz boyun eğecekleri bir yapıda eğitir ve örgütlerler, toplumu bunların gücüyle korkuturlar...

Akıl, mantık, hukuk, gerçeklere uygunluk, tutarlılık gibi değerleri ve kaygıları yoktur, sadece ve sadece korkuyu bildiklerinden yalnız kaba kuvvetten anlarlar ve korkuyu kullanırlar...

Kendilerinden daha güçlü olanların karşısında süt dökmüş kediye dönerler; tek ve gerçek duyguları korku olduğundan, korkularından her tavizi verirler, her istenileni yaparlar...

* * *

Faşistler içerde daha zalim, dışarda daha korkak davranırlar.

Faşizm konusunda tarihin bize verdiği en önemli ders, Faşistlerin içerde daha acımasız, dışarda daha tavizkâr olduklarıdır.

* * *

Faşizmle Mücadele Yöntemi İçin Altı Madde:

Madde bir, FAŞİZMİN, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KARŞISINDA MUTLAKA AMA MUTLAKA YENİLENECEĞİNİ BİLECEKSİN...

Madde iki, KABA KUVVETE PABUÇ BIRAKMAYACAKSIN...

Madde üç, KORKMAYACAKSIN...

Madde dört, AHLÂKTAN, BİLİMDEN, SANATTAN, HUKUKTAN, TARİHTEN, LAİKLİKTEN, ADALETTEN, DEMOKRASİDEN, GERÇEKLERDEN, AYRILMAYACAKSIN; BUNLARDAN GÜÇ ALACAKSIN...

Madde beş, FAŞİZME KARŞI (ASGARİ MÜŞTEREKLERDE) DAYANIŞMA ARAYACAKSIN...

Madde altı, FAŞİZME KARŞI MÜTTEFİK BULACAKSIN; ÖRGÜTLENME VE EĞİTİM YAPACAKSIN...

VE MUTLAKA KAZANACAKSIN!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional