Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

YUNUS PARKLARI KAPATILMALIDIR

 

Hayvan Hakları Savunucusu ve gazetemiz köşe yazarı Zülâl Kalkandelen'in Hayvan Hakları Yasa Tasarısı konusunda Meclis Komisyonundaki konuşması ve Cumhuriyet'teki yazıları çok yankı yaptı.

Hayvan Hakları Yasa Tasarısı'nı ben de hem köşemde hem de TELE 1'de Merdan Yanardağ ile birlikte yaptığımız 18 Dakika programında gündeme getirince, Belgrad Büyükelçiliğinden emekli Süha Umar, yunus parkı işletmecilerinin Hayvan Hakları Yasası'nın çıkmasını engellemeye çalıştığını belirterek aşağıdaki mektubu yolladı.

* * *

"Yıllardır TBMM'de bekleyen Hayvan Hakları Yasa Tasarısı'nın yasalaşmasını engelleyenler arasında en önde gelenler yunus parkları-yunus gösteri merkezleri adı verilen yasa dışı işletmelerin sahipleridir.

Bu işletmelin sahipleri TBMM üzerine çeşitli şekillerde baskı kurmaktadırlar.

Türkiye'yi çevreleyen denizlerde birkaç türü yaşayan yunusların bütün türleri, Avrupa'nın Yaban Yaşamını ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi ile kesin koruma altına alınmıştır.

Türkiye Sözleşmeye taraftır ve yunuslar konusunda Sözleşme'ye hiçbir çekince koymamıştır.

(Bu sözleşmenin müzakeresini, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olarak görevliyken (1979) ben yürüttüm. Sözleşme 1979 Bern Sözleşmesi olarak bilinir. TBMM tarafından 1984 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.)

Bütün deniz memelileri Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

Türkiye'nin taraf olduğu CITES-Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna-Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye göre de :

Bern Sözleşmesinde listelenen türler koruma altında olup, uluslararası ticareti sıkı kurallara bağlanmıştır ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmektedir.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak 4 yılda bir çıkarılan Su Ürünleri Tebliği ile yunus avı ülkemizde, Bern Sözleşmesi'ni onayladığımız, 1984 yılından beri yasaktır.

Bu yasal duruma karşın Türkiye'de halen bir çok yunus parkı faaliyet göstermektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2007 yılında, Türkiye'nin Bern Sözleşmesi ile üstlendiği yükümlülüklerini yok sayarak, 25 adet yunus yakalanması için izin vermiş bu izin ancak yapılan itirazlar üzerine iptal edilmiştir.

Yine bu gösteri merkezlerinde bulunan yunuslarla diğer deniz memelilerinin bazıları ise, uluslararası sözleşme hükümlerine aykırı olarak 'eğitim ve bilimsel çalışma' bahanesi ile ithal edilmiştir.

Bu deniz memelilerinin gösterilerde kullanıldığını bilerek bu ithale izin veren Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin taraf olduğu Bern ve CITES sözleşmelerini açıkça ihlal etmiştir.

Gerek yunus yakalanmasına gerekse yalan beyanla ithaline izin vermek Türkiye'nin Bern Sözleşmesi'nin öngördüğü biçimde uluslararası yargıya taşınmasına yol açabilir.

Nitekim 1980'li yıllarda Rusya Federasyonu, Karadeniz'de yunus avına izin verdiği için Türkiye'yi, Bern Sözleşmesi çerçevesinde uluslararası yargıya şikâyet edeceğini bildirmiş ve Türkiye yunus avını durdurmuştu.

Diğer taraftan, ülkemize geçici olarak sokulmasına izin verilen bazı yunuslar ve deniz memelileri, Türkiye'de kalış süreleri çoktan dolduğu halde, gümrük mevzuatına da aykırı olarak hala ülkemizde tutulmaktadır."

* * *

Sevgili okurlarım, Süha Umar'ın mektubunda yunus parklarının Türkiye'deki durumuna ilişkin ilginç örnek ve eleştiriler var.

Yarın çok şaşırtıcı olan bir örnekle devam edeceğim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional