Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

SÖZDE "İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI"NIN AÇILANDIĞI GÜN

 

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık sayıları unutulduğu için kaçıncı olduğu hesaplanamayan en son "Adalet Reform Paketini" "İnsan Hakları Eylem Planı" başlığıyla duyurdu.

* * *

2019'da kamuoyuna açıklanan "Yargı Reformu Strateji Belgesi"nde de zaten yer alan:

Avrupa Birliği hedefi doğrultusunda "vize muafiyeti" çalışmalarına hız verilmesi,,,

Hakimlere coğrafi teminat sağlanması...

Tutukluluğun istisna haline getirilmesi...

Düşünce açıklamaları nedeniyle kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakılmayacağı...

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerine uyum...

Gibi ilkelere ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu bazı hedefler, "İnsan Hakları Eylem Planı"nda da yer aldı.

Bir karşılaştırma için bir yıl önceki amaçlarla bu yılki amaçları alt alta sıralıyorum:

2019 AMAÇLARI

1-Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi

2-Yargı Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve

Şeffaflığının Geliştirilmesi.

3-İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması

4-Performans ve Verimliliğin Artırılması

5-Savunma Hakkının Etkin Kullanımının Sağlanması

6-Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve

Hizmetlerden Memnuniyetin Artırılması

7-Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması

8-Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması

9-Alternatif Uyuşmazlık Çözüm

Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması

2021 AMAÇLARI

1-Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi

2-Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi

3-Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık

4-İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi

5-Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

6-Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması

7-Mülkiyet hakkının daha etkin korunması

8-Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi

9-İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık

* * *

Belgede, Avrupa Birliği'nin vize muafiyeti için en önemli kriter olarak belirttiği terör tanımının değiştirilmesi konusunda bir önlem yer almadı.

Belgede, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hak ihlalleri devam eden Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Enis Berberoğlu gibi mağdurların durumlarıyla ilgili her hangi bir düzeltme/düzenleme de yer almadı.

* * *

Aynı gün, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarından yararlanıldığına ilişkin bilgi olduğunu söyledi.

Fonun 1.2 milyon euro olduğunu belirten Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Bu belgenin o fonlarla hazırlandığı konusunda bilgi var ve bu da ironidir. Bu hükümete yerli ve milli olması konusunda bir kapaktır. İnsan Hakları Eylem Planı'nı bile kendi paramızla hazırlayamıyoruz."

(O paradan kimlere ne ödeme yapıldı acaba?)

Böylece iktidarın görev olarak hazırladığı "Plan" yayınlandığı gün büyük bir yara aldı.

* * *

Aynı gün, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Halkların Demokratik Partisi, HDP'nin siyaseten de hukuken de kapatılacağını söyledi.

Özkan şöyle konuştu:

"Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."

Böylece " HDP'yi kapatacağız" diyerek, yargıya emir verildiğini açıkça ettiğini itiraf etti.

Üstelik "Hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde kapatacağız" diyerek hem Demokratik Rejime, hem de Hukuk Devletine ve Anayasaya ipotek koydu.

Kapatma isteğinin "81 milyon" vatandaşa ait olduğunu belirterek "Milli İradeyi" hiçe saydı!

* * *

Böylece temcit pilavı gibi her bir-iki yılda bir, büyük tantanalarla ilan edilen, hiç bir yenilik getirmeyen, inandırıcılığını zaten yitirmiş olan "Adalet Reformu" paketlerinin sonuncusunun da, kendi partisi tarafından bile ciddiye alınmadığı ortaya çıktı!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional