Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

İKTİDAR NE İŞE YARAR?

 

Doğada olmayan devlet, insanlar tarafından niye yaratılmıştır?

İnsanları, doğaya ve başka insanlara karşı korumak için!

Peki "devlet" bu işi nasıl yapar?

Siyasal iktidarlar yani hükümetler aracılığıyla.

Siyasal iktidar, yani hükümet nasıl belirlenir?

İktidar eskiden en güçlü aile reisinin, aşiret reisi olmasıyla ve bu aşiretin Tarım Devrimi döneminde, emirlik, dükalık, krallık, padişahlık, kurmasıyla belirlenirdi.

Endüstri Devrimiyle, krallıklar, imparatorluklar, padişahlıklar ulus devletlere, demokratik rejimlere dönüştü. Kimin iktidar olacağı da kaba kuvvetle değil, temel hak ve özgürlüklere dayalı seçimlerle belirlenmeye başladı.

Siyasal iktidar ne işe yarar?

Her iktidarın birinci görevi vatandaşlarının maddi ve manevi varlıklarını korumaktır.

Bu koruma görevinin önceliği, özellikle savaş ve salgın durumlarında, tartışılmaz bir önem kazanır.

* * *

COVID-19 salgınında çağdaş ülkelerin hükümetleri ne yapıyorlar?

1) Salgını önlemek için, maske, mesafe ve temizlik gibi önlemlere ek olarak, iki hafta süreli karantinalar uyguluyor ve bu süreler içinde zarara uğrayan vatandaşlarına maddi destek veriyorlar.

2) Aşı ve ilaç üretimine yöneliyorlar.

3) Üretilebilen aşı ve ilaçlarla ilgili bilgileri bütün ülkelere aktarıyorlar.

4) İthalat ve ihracat yoluyla, üretilebilen aşı ve ilaçları bütün öteki ülkelerle paylaşıyorlar.

5) Aşı ve ilaç uygulamalarının nasıl yapılacağını bilimsel yöntemlerle saptıyor, kamuoylarıyla paylaşıyor ve aşı uygulamalarını başlatıyorlar.

Peki Türkiye'deki iktidar neler yaptı; neler yapılıyor?

1) Uzun bir süre, maskeyi bile doğru dürüst sağlayamadı.

2) İki haftalık karantina uygulayamadı, kısa süreli ve sınırlı karantinalarda ise zarara uğrayanlara yeterli destek veremedi.

3) Salgının yayılmasına uygun ortamlar yaratan dini ve siyasal amaçlı kalabalık toplantılar düzenledi.

4) Salgın ile ilgili bilgileri hem iç hem dış kamuoyundan gizledi.

5) Tek olumlu iş olarak, tedavi için gerekli olan ilaç ithalat ve imalatını sağladı.

6) Aşı ile ilgili olarak hem kamuoyuna bilgi vermedi hem de bu karartmadan dolayı tatsız söylentilerin yayılmasını önleyemedi.

7) 11 Aralık'ta aşıya başlanacağını belirtti ama aradan on günden fazla zaman geçtiği halde herhangi bir hareket görülmedi.

8) Bu ihmallerin sonunda hem Avrupa'dan hem Çin'den aşı ithal edildiği, Avrupa'dan ithal edilenlerin gizlice iktidar mensuplarına yapıldığı, halka ise Çin aşısının yapılacağı dedikodusu yayılmaya başladı.

9) Bir "Bilim Kurulu" üyesi, bu Çarşamba aşıya başlanacağını duyurdu.

10) Aşının ithal edilip edilmediği, ithal edilmişse hangi ülkeden hangi marka aşının kaç doz ithal edildiği, halktan gizlendi.

11) İthalatın devlet eliyle mi, yoksa yandaş şirketler tarafından mı yapıldığı, yapılacağı, maliyetin ve alış fiyatının ne olduğu açıklanmadı.

12) Yapılacak aşının, yaygın deneyim uygulaması olan faz üç aşamasından geçirilmeden tatbikata sokulacağına ilişkin kuşkular uyandıran bir yönetmelik değişikliği yapıldı.

13) Batı ülkelerinde aşı uygulamaları, kuralları halka açıklanan ilkeler çerçevesinde çoktan başladığı halde, Türkiye'de hangi marka aşı veya aşıların, nerede, kimler tarafından, nasıl, hangi risk gruplarına, ne sırayla, ne zaman yapılacağı hâlâ belli değil.

* * *

Ülkenin bütün iç ve dış sorunlarında, özellikle de Hukuk Devleti ve Adalet konusunda duvara toslayan bu ucube "Şahsım Devleti" iktidarı, ne yazık ki ele geçirdiği devleti halk yararına kullanmamaktadır.

Vatandaşlardan kendi sağlıklarıyla ilgili bilgileri bile saklayan, onların can güvenliklerini dahî sağlayamayan bu iktidar, ne yazık ki ele geçirmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini de yozlaştırmakta, çöküntüye uğratmaktadır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional