Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR NESİLLER Mİ? DİNDAR VE KİNDAR NESİLLER Mİ?

 

Sevgili okurlarım, eğitim, bilgi aktarımı demek değildir.

"Eğitim, kişide olumlu tutum ve davranış değişiklikleri yaratmaktır!"

Politikacıların, liderlerin, eğitime dönük beklentileri, talimatları, birbirlerine karşı olan görüşleri hep bu "olumlu" sıfatı üzerinde yoğunlaşır:

Politikacılara veya liderlere göre, bireyin "Olumlu tutum ve davranışları" nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda birbiriyle çelişen görüşlerine bakalım!

* * *

Atatürk, 26 Ağustos 1924 tarihinde, Muallimler Birliği Kongresi üyelerine şöyle seslendi:

"Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır."

"...Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu kalite ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir."

"...Millî ahlâkımız, uygar ilkelerle ve hür düşüncelerle arttırılmalıdır. Bu çok önemlidir, özellikle dikkatinizi çekerim. Göz korkutma ilkesine dayanan ahlâk, bir erdem olmadığı gibi güvene de uygun değildir."

"...Sizin başarınız, cumhuriyetin başarısı olacaktır."

"...Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister".

* * *

Erdoğan, 19 Şubat 2012 Pazar günü AKP Gençlik Kolları Kongresi'ne şöyle seslendi:

"Altını çiziyorum; modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum.

Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum."

* * *

Bu iki çelişik görüşün bugünkü sonuçlarını ise 19 Ekim 2020 tarihinde İbn Haldun Üniversitesi'ndeki konuşmasında Erdoğan, kendi iktidarı açısından, şöyle aktardı:

"Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun batı taklitçiliğine dönüşmüş olması en büyük kayıptır."

"...Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu da iyi biliyoruz."

"...Ancak eğitim ve kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum."

"...Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor.

İlimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız."

"...Fikri iktidarımızı da hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim."

* * *

Erdoğan medyanın seslerini ve nefeslerini yansıtmadığından, ayrıcı kültür ve eğitim politikalarının başarısız olduğundan yakınıyor.

Haklıdır.

Medyanın yüzde 98'ine yakın bölümünü kontrol edebilir ve emirle haber yazdırıp, başlık attırabilirsiniz...

Ama emirle yapılan gazetecilik, gerçeklerden kopuk olduğu için, kimseyi, hiç bir şeye, hiç bir hiç bir görüşe inandıramaz...

Çünkü kaba propaganda halkı ancak korkutur ama ikna edemez!

Kültür ve eğitimde başarı ise ancak:

"Dogmatizme karşı", "sorgulayıcı", "araştırıcı", tutum ve davranışlar öğretilerek...

"Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller" yaratılarak sağlanır.

Erdoğan/AKP iktidarının niçin kültür ve eğitimde başarısız olduğunu Atatürk daha 1924'te söylemiş:

"...Millî ahlâkımız, uygar ilkelerle ve hür düşüncelerle arttırılmalıdır.

Bu çok önemlidir, özellikle dikkatinizi çekerim.

Göz korkutma ilkesine dayanan ahlâk, bir erdem olmadığı gibi güvene de uygun değildir." demiş!

ERDOĞAN ATATÜRK'E BİRAZ KULAK VERSE, BAŞARISIZLIKLARININ NEDENLERİNİ ÇOK DAHA İYİ GÖRÜR SANIYORUM.

  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional