Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

ATATÜRK (TÜRK DEVRİMİ) NİÇİN VE NASIL BAŞARILI OLDU?

 

19 Mayıs'ın 101'inci yıldönümünde Atatürk'ü anlamak, onu anmaktan daha önemli:

Çünkü Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları hem tarihi çarpıtarak, hem de onun yaptıklarını saptırarak, Türk Devrimi'ni küçümsemeye çalışmaktadırlar.

Atatürk'ü anladığımız zaman, tarih ne kadar çarpıtılırsa çarpıtılsın, yaptıkları ne kadar saptırılırsa saptırılsın, Türk Devrimi'nin mucizevî nitelikleri gölgelenemez!

(Unutmayalım: Türk Devrimi, biri İstiklâl Savaşı, öteki Atatürk Devrimleri (reformları) olarak iki ayrı mucizevî başarıdan oluşur.)

* * *

Atatürk yani Türk Devrimi başarılı oldu; ÇÜNKÜ Mustafa Kemal tarihe, bilime, akla, insana, uygun davranan bir devrimciydi.:

1) Dünya ve İnsanlık Tarihini iyi biliyordu.

2) Türk-Müslüman-Osmanlı Tarihi'ni iyi biliyordu.

3) İnsan psikolojisini iyi biliyor, bir komutan ve bir politikacı olarak arkadaşlarını ve emrindekileri iyi etkileyebiliyordu.

4) "Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurtuluş Reçetesi" olarak belirlediği, Antiemperyalizm, Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma ilkeleri, hem İnsanlık Tarihi'ne, hem de Türk-Müslüman-Osmanlı Tarihi'ne, yani hem bilime, hem de evrensel ve yerel gerçeklere uygundu.

5) Devrimi, ülkeyi işgal eden düşmana karşı, halkın desteğiyle kazandığı, askeri zafere dayandırmıştı.

6) 1920'ler 30'lar Dünya'sında ve Türkiye'sinde, bir Din-Tarım Toplumu'nu hızla bir Endüstri Toplumu'na dönüştürmek için uyguladığı "Altı Ok Reçetesi" yani Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık (Devrimcilik) ilkeleri, o dönem ve o coğrafya için doğru bir reçeteydi.

Bu reçete (gözden geçirilmek kaydıyla) bugün bile evrensel özellikler taşır.

* * *

Atatürk, Türk Devrimi, NASIL Başarılı Oldu?

1) Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı, Din-Tarım Toplumu'na dayalı olarak yaptığının farkındaydı. Bu toplumun egemenlerini ve köylülerini seferber etmeyi başardı.

2) Din-Tarım Toplumu'nu Endüstri Toplumu'na dönüştürmek için hangi devrimleri (reformları) yapacağını biliyordu.

3) Zamanlaması mükemmeldi. Hiç bir devrimi zamanından önce gündeme getirmedi. Her devrim için, iç ve dış koşulların olgunlaşmasını bekledi. Attığı her adım, hesaplıydı.

4) Saltanat'ın ve Hilafet'in kaldırılmalarını, Saltanat ve Hilafet yanlısı arkadaşlarına savundurttu.

5) Cumhuriyet'in amaçladığı Çok Partili Düzen'e (Demokrasi'ye) geçiş için Devrimi feda etmedi. Muhalefeti yaşatmak uğruna, Devrimci ilkelerinden taviz vermedi.

* * *

Türk Devrimi, tarihe, insanlığa, bilime, akla uygun olduğu için, bütün Karşı Devrim çabalarına karşın, yaşamasını sürdürüyor ve sürdürecektir!

Bugün dolayısıyla, Türk Devrimi'nin, Atatürk mucizesinin en önemli ürünlerinden ve simgelerinden biri olan, sevgili dostum, değerli bilim insanı, büyük devrimci Prof. Dr. Türkan Saylan'ı da, özlemle anıyorum.

* * *

YAŞASIN ATATÜRK:

YAŞASIN TÜRK DEVRİMİ...

YAŞASIN DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL, HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional