Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

"DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR!"

 

Sevgili okurlarım, bu yazının başlığı, bundan yaklaşık kırk yıl önce, övündüğüm bir eylem sırasında kaleme aldığım kitaplarımdan birinin adıdır.

EVET, YİNE DEMOKRASİ'DEN UZAKLAŞMA SÜRECİNDE BİR 1 MAYIS:

VE YİNE BEN HAYKIRIYORUM:

"DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR!"

* * *

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'ni ve onun ürünü olan YÖK'ü protesto etmek için:

Hacettepe'den istifa ettikten ve Aziz Nesin'le birlikte Kenan Evren'e "Aydınlar Dilekçesini" verdikten sonra...

O sıralarda Demokrasiyi savunmayı görev edinmiş olan,Harb-İş, Denizciler Sendikası, BASISEN gibi sendikaların desteğiyle...

Bir kaç akademisyen arkadaşımla birlikte, "demir asa-demir çarık", Anadolu'yu gezmeye ve siyasal yasakların kaldırılması için kampanya yapmaya başlamıştım.

Milli gelirden işçilerin aldığı payların, Demokrasi dönemlerinde arttığını, Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde ise azaldığını, "Demokrasi İşçinin Ekmeğidir" adlı kitabın ana tezini kanıtlayan bir tablo olarak metne dahil etmiş, konferanslarımda da onu kullanmaya başlamıştım.

* * *

AKP İKTİDARININ EMEKÇİ KARNESİ:

DİSK RAPORU ÖZETİ:

Sendikal hak ihlalleri devam etti

Gerçek sendikacılık zayıflarken yandaş sendikacılık büyüdü

200 bine yakın işçinin grevini yasakladı

İş hukukunu esnetti ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırdı

Taşeron uygulaması yaygınlaştı

Sosyal güvenlik haklarını tırpanladı

Emekliliği güçleştirdi ve emekli aylıklarını düşürdü

Milli gelir artışı asgari ücrete yansımadı

Gelir dağılımı bozuldu

Kiralık işçiliği yasalaştırdı

İş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemi getirdi

İşsizliği düşürmede ve istihdamı artırmada başarılı olamadı

Bütün kamu işletmelerini sattı

Hane halkının borç yükü arttı

Dolaysız vergiler arttı, vergiler çalışana ve tüketiciye yüklendi

İş cinayetleri tırmanmaya devam etti

OHAL'i istismar ederek çalışma hakkını ortadan kaldırdı

140 bine yakın çalışan ve kamu görevlisi hukuksuz biçimde işten atıldı

Mustafa Balbay "2002'de GSMH'nin yüzde 35'i maaş ve ücretti. Bir bakıma emeğin payı bu kadardı. 2018'de bu oran yüzde 18'e kadar düştü" diyerek DİSK raporunun milli gelire yansımasını özetliyordu.

* * *

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISI:

Yazımı "Demokrasi İşçinin Ekmeğidir" deyişi bağlamında Kılıçdaoğlu'nun Cumhuriyet'te yayınlanan şu sözleriyle bitiriyorum:

"Kasım 2017'de Avrupa Parlamentosu'nda yaptığım konuşmada, Karl Marx'ın 'Dünyanın bütün işçileri birleşin' sloganına atfen, otoriter iktidarlara karşı 'Dünyanın bütün demokratları birleşin' çağrısında bulunmuştum...

...Demokratlar, dünyanın Kovid-19 sonrasını, baskıcı ve otoriter iktidarlara, neo-liberal politikaların uygulayıcılarına bırakamaz. "

* * *

YAŞASIN İŞÇİ HAKLARI...

YAŞASIN DEMOKRASİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional