Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

COVİD-19, HALK SAĞLIĞI VE NUSRET FİŞEK

 

Sağlık Bakanlığı'nın doğru bir kararla oluşturduğu "Bilim Kurulu"nda bir Halk Sağlığı Uzmanı ya da bir Toplum Hekimi var mı, bilmiyorum.

Ama Türk Tabipleri Birliği'ni, Türk Eczacılar Birliği'ni bile dışlayan, Kurul'a hemşirelerin meslek örgütünden temsilci dahi almayan iktidarın, tıbbın toplumsal uygulamaları konusundaki akademisyenleri de Kurul'a davet etmiş olması pek olası değil.

* * *

COVID-19 salgını, iktidarın kapattığı Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü de akıllara getirdi.

 Geçen gün Orhan Bursalı, sütununda:

"1936 yılında Hıfzıssıhha'da tifo, dizanteri, kolera, veba, menengokok, stafilokok, boğmaca, brucella, nezle, BCG, difteri, tetatos, kızıl, alüminyum presipiteli karma aşılar, lekeli humma, kuduz, çiçek, grip aşıları olmak üzere 17 farklı tip aşı üretilip, 35 farklı formülde ülke istifadesine sunulmaktaydı" diyerek, Müfit Akyos'un bir makalesini yayınladı.

* * *

Ben de COVID-19 dolayısıyla Tıp eğitiminde bir devrim yaptığımız Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında, bu devrimin en önemli liderlerinden biri olan Nusret Fişek'i anımsadım.

Nusret Fişek Türkiye'de sadece "Tıbbın Sosyalizasyonu" gibi, "Bir İnsan Hakkı Olarak Aile Planlaması" gibi uygulamaların altına imza atmakla kalmamış, aynı zamanda Hacettepe'deki "Tıp Eğitimi Devrimi"nde, "Toplum Hekimliği", "Halk Sağlığı" alanını da ön plana çıkarmıştı.

Prof. Dr. Nusret H. Fişek, 21 Kasım 1914 yılında doğdu. Annesi Mukaddes Hanım, babası Kurtuluş Savaşı Komutanlarından Hayrullah Fişek, kardeşi Prof. Dr. A. Hicri Fişek, eşi Perihan, oğulları Kurthan ve Gürhan'dı.

1960 yılında, Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu Müdürlüğü görevinin yanında, 1965 yılına kadar Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı da yaptı..

1961 yılında kabul edilen 224 sayılı Sağlık "Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun"un mimarıdır.

1966 yılında girdiğim Hacettepe'de, bir yandan Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu kurarken, öte yandan 1967'de, Müdürlüğünü yaptığı "Nüfus Etütleri Enstitüsü"nde kendisiyle birlikte çalışmaya başladım.

Türkiye'deki "Birinci Milli Aile Planlaması Semineri"ni birlikte gerçekleştirdik.

Ayrıca, "Toplum Hekimliği" programı bağlamında bir çok kez Tıp Fakültesi'ndeki derslerine girip "Tıpta Sosyal Hizmetleri" anlattım.

1983 yılında Türk Tabipleri Birliği Başkanı oldu ve bu meslek örgütünü, demokrasi mücadelesi veren seçkin bir yapı haline getirdi.

1990 yılında aramızdan ayrıldı.

* * *

Prof. Nusret Fişek:

Şu anda Koronavirüs salgını ile yeniden önemini anladığımız ve özlemini duyduğumuz "Sosyal Devlet" "Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Sosyalizasyon" "Bir İnsan Hakkı Olarak Halk Sağlığı", "Toplum Hekimliği", gibi kavramların yılmaz savaşçısı ve başarılı bir uygulayıcısı olan...

 GERÇEK BİR DEVRİMCİYDİ!

Keşke "Bilim Kurulu"nda bir veya bir kaç "Halk Sağlığı Uzmanı" veya "Toplum Hekimi" akademisyen de bulunsaydı.

("Hacettepe Tıp Devrimi"nde rolleri olan pek çok kahramanlar adına, Prof. Dr. Doğan Karan, Prof. Dr. Münevver Bertan, Prof. Dr. Vural Bertan, Prof. Dr. Günsel Renda ve Prof. Dr. Yavuz Renda'yı anarak!)


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional