Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

PANİĞİ ÖNLEMEK VE EŞGÜDÜM İÇİN GÜVEN, GÜVEN İÇİN ŞEFFAFLIK GEREKLİ!

 

Sevgili okurlarım, Koronavirüs'ün Türkiye'de yapacağı tahribatın boyutları ve nasıl bir yol izleyeceği, öteki ülkelerde yaşananlara bakılarak kestirilmeye çalışılıyor.

Bu deneyimlerden öğrendiğimiz önlemler şu başlıklar altında özetlenebilir:

1) İnsan hareketliliğinin ve insanlar arası temasın azaltılması, olanaklı olduğu ölçüde önlenmesi.

2) Sağlık kurumlarına ve personeline yeterli koruma, insan, malzeme ve cihaz desteğinin sağlanması.

3) Test, test, test.

4) Yeterli personel, malzeme ve cihaz kaynağı olmadığı için, Sağlık kurumlarına halkın yığılmasının önlenmesi.

5) Hem ulusal hem yerel düzeyde eşgüdümün sağlanması.

6) Bütün bu önlemler alınırken, halkın paniğinin önlenmesi.

7) Paniğin önlenmesi için resmi makamlara ve açıklamalara güvenin sağlanması.

8) Resmi organlara ve açaklamalara güvenin sağlanması için, şeffaf iletişim; bütün gerçek bilgi ve doğru verilerin açık yüreklilikle kamuoyunu aydınlatacak biçimde, önlemlerle birlikte paylaşılması.

* * *

Sevgili okurlarım, başta övgüler düzülen Sağlık Bakanı'na güven gittikçe azalırken, olayların gelişimi bir genel sokağa çıkma yasağı ilanına doğru gelişiyor.

Ben esas olarak böyle bir yasağın, iyi düzenlenmediği takdirde, topluma yarar kadar zarar da verebileceğinden korkuyorum.

Böyle bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelirse, en azından şu ilkelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum:

1) En önce, başta Türk Tabipler Birliği ve bütün benzeri Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, DİSK, Türk-İş Hak-İş gibi işçi federasyonları olmak kaydıyla, işveren kuruluşları da dahil olmak üzere, ilgililerden oluşan bir kurul ile, muhalefet partileri temsilcilerinin de katılımıyla, bir "Milli Seferberlik Planı" yapılması ve bir an önce uygulamaya sokulması.

2) Sokağa çıkma yasağı konulacaksa bile, bunun asla sıkıyönetim ilan edilmeden yapılması.

3) Sağlık kurumları, eczaneler, marketler, fırınlar, yiyecek, içecek, sağlık malzemesi üreticileri ve satıcıları, her türlü kurye, ulaşım, iletişim ve yayın hizmeti görenler hariç olmak kaydıyla, bütün devlet ve özel kurum kuruluşlarının tatil edilmesi.

Bu model için, Hindistan gibi sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerdeki uygulamalara bakılması.

4) Başta küçük esnaf ve küçük üreticiler olmak kaydıyla, bütün özel işyerlerine, mali yardım ve özellikle işçilere ücretli izin desteği sağlanması.

Bütün vatandaşlara nakit para desteği verilmesi.

5) Devlet hizmetlerinin de bir süre için tümüyle durdurulması, bir süre sonra da zaten güçlendirilerek devam etmekte olan e-devlet uygulamalarıyla birlikte, vardiya usulü çalışacak çekirdek personel tarafından asgari düzeyde başlatılması.

YAŞAŞIN SOSYAL DEVLET:

YAŞASIN SAĞLIKÇILAR

KAHROLSUN KORONAVİRÜS...

KAHROLSUN FIRSATÇI ZALİMLER!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional