Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

CUMHURİYET'E KİMLER SALDIRIYOR?

 

 

Sevgili okurlarım, gazeteniz Cumhuriyet yine saldırı altında:

Geçen hafta AKİT televizyonunda, gazetemize toplu halde gelinip el bombası atılması önerildi.

Buna karşılık Pazartesi günü Genel Yayın Müdürümüz Aykut Küçükkaya ve Barış Terkoğlu...

Salı günü de Ali Sirmen ve Zülâl Kalkandelen, çok kapsamlı, çok çarpıcı ve güzel yazılar yazdılar.

Bu yazıları bulup okumanızı, kesip saklamanızı veya "kaydetmenizi" öneririm.

* * *

Tarih boyunca kimler saldırmıştır, şimdi de kimler saldırıyor Cumhuriyet'e?

01) Elbette Cumhuriyet karşıtları...

02) Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşıtları...

03) İstiklâl Savaşı karşıtları...

04) Halkımıza güvenmeyen, bağımsızlık karşıtları...

05) Laiklik karşıtları...

06) Çağdaş bilimsel laik eğitim karşıtları...

07) Harf Devrimi karşıtları...

08) Kıyafet Devrimi karşıtları...

09) Miladi tarih ve saat karşıtları...

10) Genel olarak insan hakları ve özel olarak kadın hakları karşıtları...

11) Toprak ağaları, şeyhler, şıhlar...

12) Tarikat, Cemaat liderleri, mensupları...

13) Çoğulcu ve Özgürlükçü Parlamenter Demokrasi karşıtları...

14) Padişahçılar, Halifeciler, Şeriat Devleti savunucuları...

15) Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti'ni belirleyen Anayasa karşıtları...

16) Tek kişi (diktatörlük) yönetiminden yana olanlar...

17) Din ve mezhep kimliği üzerinden siyaset yapanlar...

18) Irk ve milliyet kimliği üzerinden siyaset yapanlar...

19) Emperyalistler...

20) Emperyalistlerle işbirliği yapanlar, özellikle de dinciler.

21) Hırsızlık, yolsuzluk, soygun yapanlar...

22) Adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk yapanlar...

23) Atatürk'ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesine karşı çıkanlar...

24) Medya özgürlüğüne karşı olanlar...

25) Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Türk, Kürt, Sünni, Alevi ve benzerleri gibi farklı din, mezhep, ırk ve milliyet kimliklerinin eşit olduklarını kabul etmeyen, illa da birisinin (genellikle de çoğunluğun) egemenliğini savunanlar...

26) Ülkede olup bitenlerin, gerçek olayların, haksızlıkların, hukuksuzlukların, yolsuzlukların, hırsızlıkların saklanmasını isteyenler...

27) Sadece iktidarın övülmesini, muhalefetin eleştirilmesini isteyenler, iktidarın eleştirilmesine karşı olanlar...

* * *

Özetle, Atatürk'ün kurduğu, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, medya özgürlüğü başta olmak kaydıyla temel hak ve özgürlüklere, gerçek ve özgür haberciliğe karşı olanlar saldırıyor Cumhuriyete.

DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ YAŞADIKÇA, CUMHURİYET GAZETESİ DE YAŞAYACAKTIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional