Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

CEHALETİN EGEMENLİĞİ ÇOK KÖTÜDÜR

 

 

Cehalet, cahil olduğunu bilmez...

Sadece bozmayı, yakıp yıkmayı bilir!

* * *

Cehalet, bilimi, sanatı, edebiyatı, kültürü, tarihi, insanlığı, bilmez...

Ama, insanları nasıl cahil bırakacağını, bilir; okumuş yazmışları, diplomalıları küçümser, dışlar; kendini ve kendi gibi olanları sever, yüceltir.

* * *

Cehalet, soru sormayı, sorgulamayı, daha iyiyi, daha güzeli, daha doğruyu aramayı bilmez...

Ama, ezberi, itaati, emri, azarı, cezayı bilir.

* * *

Cehalet, Demokrasiyi, Laikliği, Hukuk Devletini, Sosyal Devleti, Temel Hak ve Özgürlükleri, bilmez, gördüğü yerde ezer, yok eder...

Din, mezhep, ırk, milliyet gibi kendi mukaddes değerlerini de doğru dürüst bilmez...

Ama, hem Demokrasiyi, Laikliği, Hukuk Devleti'ni, Sosyal Devleti, Temel Hak ve Özgürlükleri, yozlaştırır, sınırlar ve kısıtlar...

Hem de yalan yanlış ve eksik bildikleri adına, kendi mukaddes değerlerine değişik bakanları ve kendisinden farklı yaşayanları ve başka kimlik sahiplerini, aşağılar ve baskılar.

* * *

Cehalet, bilimin, eğitimin, kitabın, kütüphanelerin değerini bilmez; İskenderiye Kütüphanesini yakar, üniversiteleri yıkar...

Ama, bilimi, eğitimi, kitap okumayı, kütüphaneyi bilmez; yeni üniversiteler ve kütüphaneler kuramaz; bina yapsa bile içlerini dolduramaz!

* * *

Cehalet, Hukuku, Adaleti ve Yargıyı bilmez, bilmediği için saygı da duymaz, yıkar, yok eder...

Ama bu kavramları bilmediği için, yeni bir Hukuk, adalet ve Yargı Düzeni de kuramaz.

* * *

Cehalet, iktisat ve maliye de bilmez; piyasanın işleyişinden bile haberi yoktur; Sosyal Adalet nedir hiç bilmez; ekonomiyi de, piyasayı da, sosyal adaleti de, garip emirlerle bozar, yozlaştırır, geriletir.

Vergi koymayı, borç almayı, yoksul ezmeyi, milli servet satmayı, zengini daha zenginleştirmeyi, kendi cebini doldurmayı bilir; ekonomiyi bozar, halkı ezer.

* * *

Cehalet, Anayasa'yı da bilmez, bilmediği için, saygı da duymaz, yozlaştırır, parça parça eder.

Bilmediği ve saygı duymadığı için, yeni bir Anayasa da yapamaz, ucube metinlerle hem kendisini hem toplumu perişan eder.

* * *

Cehalet, sadece yakmayı, yıkmayı, bilir....

Ama yapmayı bilmez...

O nedenle de yaktığı, yıktığı şeylerin yerine yenilerini koyamaz!

Cehalet çok kötü bir şeydir...

Cehaletin egemenliği ise, herkesi cahilleştirdiği, tüm toplumu cehalete kurban ettiği için, hem kendisi hem de toplum için çok daha kötüdür:

Çünkü uzun dönemde, hem kendisini yok eder, hem de kendisini yetiştiren toplumu daha bile geriletir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional