Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

CUMHURİYET KARŞITLIĞI GERİCLİKTİR

 

 

"Gericilik" nedir…

"Muhafazakârlık" nedir…

"İlericilik" nedir…

* * *

1) İnsanlık tarihine göre tanımlar:

Toplayıcılık/Avcılık Dönemi, Din/Tarım Dönemi, Kentsel/Endüstriyel Dönem, Bilişim Dönemi olarak dört aşama geçirmiş ve geçirmekte olan insanlık tarihine yani insanlığın evrim çizgisine göre:

Bilişim Dönemini savunmak "İlericilik"…

Kentsel/Endüstriyel Dönemi savunmak "Muhafazakârlık"…

Din/Tarım Dönemini veya Toplayıcılık/Avcılık Dönemini savunmak "Gericiliktir".

* * *

2) Toplum/Devlet biçimlerine göre tanımlar:

İnsanlığın yarattığı devlet biçimleri, aileye dayalı "Aşiret Devleti", aileye dayalı "Din Krallıkları/İmparatorlukları/Padişahlıkları", millete dayalı "Ulusal Devlet", din, dil, ırk farkı gözetmeksizin vatandaşlara dayalı "Demokratik Cumhuriyet" ve Sosyalist Cumhuriyet hâlâ bir ütopya olduğuna ve bu son üç biçimin iç içe geçtiğine göre:

Ulusal Devleti ve Demokratik Cumhuriyeti ve ütopya olarak Sosyalist Cumhuriyeti savunmak (öteki kriterler de dikkate alındığında) kimi zaman "Muhafazakârlık", kimi zaman "İlericilik"…

Krallığı/İmparatorluğu/Padişahlığı, veya Aşiret Devletini savunmak "Gericiliktir".

* * *

3) Temel Hak ve Özgürlüklere göre tanımlar.

Azınlıktaki düşüncelerin de iktidar olabilmek için çoğunluktakiler ile aynı olanaklara sahip olmalarını ve herkesin temel hak ve özgürlükler açısından din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetilmeksizin eşit oldukları savunmak "İlericilik"…

İktidar olma olanağını veya temel hak ve özgürlükleri sadece belli, sınıf ya da grupların hakkı olarak kabul etmek "Gericiliktir".

4) Üretim araçlarının mülkiyeti ve piyasanın işleyişi açısından tanımlar:

Üretim araçlarının mülkiyetinin ve piyasanın işleyişinin kamu tarafından kontrolünden yana olmak "İlericilik"…

Üretim araçlarının ve piyasanın işleyişinin bir azınlığın elinde olmasını savunmak "Gericiliktir.

5) Uluslararası ilişkiler açısından tanımlar:

Bağımsızlıktan ve onu sağlayacak olan ekonomik/kültürel/siyasal araçlardan yana olmak "İlericilik"…

Kalkınmayı ve güvenliği başka devletlerden beklemek yani emperyalizmden yana olmak "Gericiliktir".

6) Hukuk açısından tanımlar:

Temel Hak ve özgürlükleri güvenceye alan, iktidarın bütün eylem ve söylemlerini yargı denetimine tabi kılan Bağımsız Yargı'dan ve Hukuk Devleti'nden yana olmak "İlericilik"…

Yargı bağımsızlığına, iktidarın eylem ve söylemlerini yargının denetlemesine, Hukuk Devletine karşı olmak "Gericiliktir".

* * *

Sevgili okurlarım, sonuç olarak, bugünkü konjonktürde:

Anayasasında "Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti" yazan Türkiye Cumhuriyeti'nden yana olmak "İlericilik",…

Demokratik Cumhuriyet'in "Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti" kimliğine karşı çıkmak ise "Gericiliktir"!

* * *

YAŞASIN DEMOKRATİK CUMHURİYET…

YAŞASIN ONUN TEMELLERİNİ ATAN ATATÜRK!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional