Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

BASİT BAZI GERÇEKLER

 

 

İnsanların, yöneticilerin, politikacıların, yazarların, düşünürlerin, sanatçıların ve elbette rejimlerin gerçek kimlikleri, göründükleri gibi olup olmadıkları, kriz zamanlarında ortaya çıkar ve asla unutulmaz!

* * *

Bir iktidar "askeri bir harekât" veya "bir savaş" ya da "bir barış operasyonu" yaparken, temel hak ve özgürlükleri askıya alırsa, yaptığı işin haklılığı konusunda hem içteki hem de dıştaki kuşkuları arttırır ve destek kaybeder.

* * *

Bir iktidar "askeri bir harekât" veya "bir savaş" ya da bir "barış operasyonu" sırasında, bunu eleştirenleri ihanetle suçlar, hapisle tehdit eder ve susturursa, hem içerde hem de dışarda zayıflar.

* * *

Bir iktidar, en üst düzeydeki yöneticileri yapılan işe "savaş" derken, bir başka yöneticisi "savaş" diyenlere saldırırsa, ancak güven ve ciddiyet kaybeder.

* * *

Bir iktidar seçmenlerin gerçek tercihlerini yansıtan âdil ve şeffaf seçimlerle yönetime gelmişse ve demokratik rejimi gerçekten işletiyorsa, yaptığı işe ister "askeri harekât" densin, ister "savaş", isterse "barış harekâtı", gerek içerde, gerekse dışarda daha çok anlayışa ve desteğe sahip olur.

* * *

Bir iktidarın yaptığı işi, "askeri operasyon", "sınır ötesi askeri harekât", "savaş", "barış harekâtı", "meşru müdafaa", "teröristlerin temizlenmesi" ve benzeri terimlerle ifadesi, ancak bu işi nasıl gördüğünü, içeriye ve dışarıya nasıl anlattığını ve hangi gerekçelerle bu işe giriştiğini belirler; yapılan işin niteliğini değiştirmez.

* * *

Bir iktidar, bir dış eylemi, ne isim verilirse verilsin, iç politikada istismar ediyorsa, kimse yapılan işin gerekliliğine ve haklılığına inanmaz.

* * *

Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri, TSK, güçlüdür; ne etnik, ne dinci teröristlere, ne de sağdan soldan toplanmış, ne oldukları belirsiz çapulculara pabuç bırakır; tek kaygı can kayıpları konusundadır; görevlendirildiği iş ister "savaş", ister "barış harekâtı", ister "operasyon" olarak nitelensin, başarıyla tamamlayacağına hiç kimsenin kuşkusu yoktur.

* * *

Zaten sorun ve belirsizlik de tam buradadır:

TSK işini başarıyla tamamladıktan sonra, girdiği topraklardaki sorunların kalıcı çözümü siyaseten nasıl sağlanacaktır?

* * *

Bu sorunun yanıtı verilmedikçe terimler üzerinden tartışma yapmak, eleştiri yasakları koymak, farklı düşünenleri ihanetle suçlamak ve cezalandırmak, hapse atmak hiç bir anlam ifade etmez: Sadece bazı insanların ve ailelerin hayatları söndürülmüş olur ve iktidar haksızlık ve baskı yapmakla damgalanır!

* * *

Hiç bir politikacının ve yöneticinin asla unutmaması gereken en basit ve en önemli gerçek ise şudur:

İnsanları baskı altına alarak ve susturarak desteğinizi arttıramazsanız; tam tersine gittikçe kaybederseniz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional