Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

YEP, DPT, TCCSBB, AR ve HA

 

 

YEP , bu iktidarın icat ettiği bir kavram:

"Yeni Ekonomik Program" demek.

DPT , "Devlet Planlama Teşkilatı"nın kısaltılmışı:

1960'ta kuruldu. 2011'de bu iktidar tarafından kaldırıldı, yerine sözde "Kalkınma Bakanlığı" geldi. 2018'de bu bakanlık da Maliye ve Hazine Bakanlığı ile birleştirildi ve devreye "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı," girdi.

TCCSBB , bu başkanlığın kısaltılmış adı.

AR , "Adalet Reformu" demek; yani olmayan bir adalet rejimini varmış ve olacakmış gibi sunan program.

HA, "Hayal Alemi"nin kısaltılmışı.

* * *

DPT'nin işlevlerini yüklendiği anlaşılan TCCSBB'nin görev ve yetkileri şöyle:

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak.

b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı programı, Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde (a) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek.

c) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve orta vadeli programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, uygulamasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

* * *

Görüldüğü gibi Türkiye'nin ekonomik kaderi "Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde" saptanıyor:

Yani, ucube bir anayasanın kurduğu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" denilen garip rejim, ülkenin ekonomik kaderini tek bir kişinin iki dudağının arasına bağlıyor.

* * *

Bu iktidar tarafından kaldırılmış olan Devlet Planlama Teşkilatı, DPT, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için Tinbergen gibi değerli ekonomistlere danışılarak kurulmuş, yıllarca uluslararası değerdeki uzmanlar, akademisyenler tarafından yönetilmişti.

DPT'nin öyküsünü mutlaka öğrenin. Bilgi Üniversitesi tarafından yayınlanan, değerli araştırmacı Prof. Ergun Türkcan'ın hazırladığı "ATİLLA Sönmez'e Armağan: Türkiye'de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü 1960-1980" adlı kitap çok iyidir.

* * *

2020'den itibaren üç yıllık dönemi kapsayan ve uzmanların "Hayal Ekonomisi" dedikleri "YEP", "Adalet Reformu, AR" adı altında sunulan "Hayal Yargısı" ile aynı nitelikte.

İktidar giderayak, kendi "Hayal Alemi, HA'yı" sanki gerçekmiş veya gerçekleştirebilecekmiş gibi sunuyor...

Ve Türkiye'de, ABD'den bile daha özgür olan medya, aynı başlıkları kullanarak büyük bir tantanayla, bu "Hayal Alemi, HA'yı" sanki hakikatmiş gibi topluma yutturmaya çalışıyor.

Özetle YEP de, AR de, aslında bir HA!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional