Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

TERÖRLE MÜCADELE 4: BASİT İLKELER

 

 

1) Genel olarak halka, özel olarak hiç bir gruba veya kişiye zulmetmeyeceksin.

2) Demokrasiyi, Laik ve Sosyal Hukuk Devletini, Temel Hak ve Özgürlükleri, herkes için geçerli, işler, hemen ve rahat kullanılır ve güvenilir kılacaksın.

3) Özel olarak hiç bir siyasal, kültürel, sınıfsal, etnik, milli, dinsel, mezhepsel, cinsel, grubun kimliğini dışlamayacak, reddetmeyecek, düşmanlaştırmayacaksın.

4) Hiç bir zaman, hiç bir kimlik ve hiç bir kimse için nefret söylemi kullanmayacaksın.

5) Vatandaşların ifade özgürlüklerini, barışçı yollarla kullanmalarına, her türlü açıklama, gösteri ve yürüyüş yapmalarına izin vereceksin.

6) Toplumun genel tutum ve davranışlarına, inançlarına aykırı da olsa, barışçı yöntemlerden ayrılmadıkları sürece bütün ifade özgürlüğüne dayalı söylem ve eylemleri devlet olarak koruyacaksın; güvenlik güçlerinin veya karşı grupların ifade özgürlüğüne karşı şiddet kullanmalarını önleyeceksin.

7) Devletin ve hükümetin, yani iktidarın sana tapulu olmadığın, o makamlarda seçmenler uygun gördüğü için oturduğunu hiç unutmayacaksın.

8) Devletin, hükümetin, partinin, bütün söylem ve eylemlerinin yargı ve kamuoyu denetimine, eleştirisine açık olduğunu bileceksin ve buna uygun davranacaksın.

9) Barışçı yollardan sapmadıkları sürece, her grubun her eleştiri ve uyarısına tahammül edeceksin.

10) Senden tarafa veya sana muhalif olsun, hiç bir grubun şiddet eylemine, hiç bir zaman, hiç bir yerde, hiç bir gerekçeyle izin vermeyecek, özellikle sana destek için şiddet kullananları, seni şiddete bulaştırdıkları ve töhmet altında bıraktıkları için derhal cezalandıracaksın.

11) Teröristlerin, seni ahlâk dışına, hukuk dışına çekmek istediğini, kendilerine benzetmeye çalıştığını hiç unutmayacak, hiç bir zaman, teröristlerin kullandıkları ahlâk dışı, hukuk dışı şiddet yöntemlerini kullanmayacaksın; bu tuzağa düşmeyeceksin.

12) Güvenlik güçlerinin ahlaktan ve hukuktan ayrılmalarına, orantısız şiddet kullanmalarına asla izin vermeyeceksin.

13) Terör eylemlerini bahane ederek, temel lak ve özgürlükleri sınırlamayacak ve kısıtlamayacaksın.

14) Terör örgütlerinin gerekçelerini ortadan kaldırmak için, iç ve dış nedenleri kamuoyunun önünde, meşru siyaset zemininde tartışmaya açacak, partiler arasında ve Meclis ortamında çözümler arayacaksın.

15) Başta komşuların ve müttefiklerin olmak kaydıyla, terör örgütlerine destek veren bütün devletlerle ilişkilerini gözden geçirecek, ilişkilerini terörü engelleyecek önlemler için zorlayacaksın.

16) Bütün dünyada hiç bir terör örgütüne, terörün en saf biçimi olan haksız ve hukuksuz hiç bir işgal savaşına, emperyalist amaçlarla, sömürü için devletlere müdahale edilmesine destek vermeyeceksin.

17) Sadece kendi ülkende değil, bütün dünyada, özellikle de Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu üçgeninde istikrarı koruyacak, yukardaki ilkelerin her yerde her zaman geçerli olması için tavır koyacaksın.

* * *

KAHROLSUN TERÖR:

YAŞASIN DEMOKRATİK VE LAİK SOSYAL HUKUK DEVLETİ...

YAŞASIN DEMOKRATİK CUMHURİYET!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional