Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

TERÖR, DIŞ FAKTÖRLER ve HATALAR

 

 

Hiç bir ülkede terör aniden doğmaz...

Her ülkede terörü doğuran ve devam ettiren toplumsal, siyasal, ideolojik, ekonomik, iç ve dış faktörler vardır.

En önce, Türkiye'nin YAKIN TARİHİNDE, terörü doğuran ve devam ettiren en önemli ögelerin, Türkiye'den bağımsız olarak ortaya çıkan DIŞ FAKTÖRLER olduğunu...

İkinci olarak da, TIRMANARAK DEVAM ETMESİNİN özellikle "Ortadoğu Politikası"ndan kaynaklanan dış siyaset hatalarına bağlı bulunduğunu kaydedelim.

* * *

Önce Türkiye'den bağımsız olan faktörler:

1) Sovyetlerin çöküşünden, Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra, Türkiye NATO müttefiki olarak önemini yitirmiş ve ABD öncülüğündeki Batı Dünyası, özenle koruduğu eski ilişkileri artık o kadar da önemsememeye başlamıştır.

2) Arap Devletlerinin kuşatması ve İran tehdidi altında bunalan İsrail'in güvenliği için, Bir ABD projesi olarak Ortadoğu'da bir Kürt Devleti'nin kurulması gündeme gelmiştir.

* * *

Şimdi Türkiye'nin dış politika hataları:

1) Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olması, (birliğin her devletin veto hakkına dayalı işleyiş ilkelerinden dolayı) birdenbire, bütün Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları Türkiye ile AB arasındaki sorunlar düzeyine yükseltmiş, bu durum Avrupa ile Türkiye'nin arasını açmıştır.

Yunanistan'dan sonra, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin de tüm Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen AB'ye tam üyeliği bu soğukluğu iyice arttırmıştır.

Bu gelişme Türkiye'nin hatasıdır; çünkü zamanında Batı, Türkiye'ye Yunanistan'la eşit muamele yaparken, mukayaseli karar verebilmek için Yunanistan'la aynı zamanda AB'ye tam üyelik için başvurmasını istemiş, Türkiye bunu reddetmiştir.

2) Türkiye'nin en büyük dış politika hatası, ABD'nin "Arap Baharı" ve "Ilımlı İslam" gibi çeşitli isimlerle empoze ettiği Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki satus quo'yu ve istikrarı bozucu planın peşine takılıp Irak'ın ve Libya'nın yıkılmasına ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına destek vermesidir.

Üstelik bu hataların, neredeyse bir gecede değişen temelsiz ve baskı altında alınan kararlarla yapılması durumu daha da vahim bir hale getirmiştir.

* * *

Bir bölümü Türkiye'den bağımsız olan, bir bölümü ise doğrudan yöneticilerin fahiş dış politika hatalarından kaynaklanan bu değişme ve gelişmeler sonunda Türkiye teröre karşı mücadelesinde, müttefiklerinin ve komşularının desteğini kaybederek yalnız kalmış...

Tam tersine, müttefiklerinden ve komşularından, teröre karşı sempati ve destek başlamıştır.

* * *

KAHROLSUN EMPERYALİZM...

KAHROLSUN HER TÜRLÜ TERÖR VE ŞİDDET...

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional