Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

CUMHURİYET DAVASINDA "KANUNSUZLUK"

 

 

Cumhuriyet mensuplarına yapılan suçlamaların ve bu suçlamalara ilişkin verilen cezaların haksız ve "kanunsuz" olduğu tescil edildi:

Ben demiyorum; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı "tebliğname"de diyor!

* * *

-Suç örgütleri veya silahlı terör örgütlerine yardım suçunun ancak doğrudan kastla işlenebileceği ...

-Kamu makamlarının değerlendirmelerinden ve çoğunluğun görüşünden farklı olan görüşlerin, ifade edenin amacından hareketle bir suça konu edilebilmesi için, bu ifadelerin içeriklerinin dışında da ayrıca somut olgularla ortaya konulması gerekir.

-Suça konu edilen haber, yazı ve sosyal medya paylaşımları ile diğer delillerin terör örgütlerinin amacı doğrultusunda hareket edildiğine ilişkin kanaat oluşmasını sağlayacak nitelikte olguların varlığını da içermesi zorunludur.

-Eleştiri ve yorum niteliğinde yapılan haberlerin, yazılan yazıların ve sosyal medyada paylaşılan mesajların sadece bu yönleri terör örgütlerine yardım suçuna vücut vermeyecektir.

-"Sanıklardan Orhan Erinç, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'nun Cumhuriyet gazetesinde yönetici olarak görev yaptıkları suça konu edilen gazetede çıkan yazıların sahiplerinin belli olduğu, söz konusu yazılara iştirak ettiklerine dair herhangi bir bilgi, belge ya da delilin dosyada olmadığı gibi bizzat gazetede suça konu edilebilecek herhangi bir yazı yazmadıkları iddia ve kabulün de bu yönde olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla gazetede çıkan yazılar sebebiyle yazı yazanlar dışında herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

-Hakkında FETÖ soruşturması bulunan veya Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişiler veya şüphelilerle HTS kayıtlarının bulunması silahlı terör örgütlerine yardım niteliğindeki delillerden sayılamaz.

-Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun 2010-2011-2013-2014-2015 yıllarında yapılan olağan ve olağanüstü seçimlerinin ve bu seçimler sürecinde yapılan müzakere ve yaşanan tartışmaların, Cumhuriyet Vakfı'ndaki görevleri ve sorumlulukları dolayısıyla Cumhuriyet gazetesinin terör örgütlerine yardıma dönüşen yayın politikasındaki değişikliğe çanak tuttukları iddiası olgusal içeriklerden yoksundur.

-Yazılan yazı içeriklerinin suç unsuru taşıdıklarına ilişkin bir iddia olmaksızın kamuoyunda Abant toplantıları olarak bilinen toplantılara salt katılım sağlanması terör örgütüne yardım niteliğindeki olgusal delilerden sayılamaz.

-Terör örgütüne yardım mahiyetinde somut olgulara dayalı bir iddia ve isnat bulunmayan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın tertip ettiği kahvaltıya katılım sağlayarak, FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerle fotoğraf çektirilmesi silahlı terör örgütüne yardım suçunun unsurlarından sayılamaz.

-Haklarında FETÖ terör örgütünden dosya dışı soruşturma bulunan bir kısım şüphelilerin kendi aralarında Abant toplantılarının yapılıp yapılmayacağı ve bu toplantılara kimlerin davet edilip edilmeyeceğine ilişkin organizasyon planlaması dışında terör örgütüne yardıma dair olgu ve içerikler içermeyen Bylock yazışmaları örgüte yardım suçunun unsurlarından sayılamaz.

-İddianamede farklı soruşturmalara konu edilmiş olayların PKK terör örgütü mensupları ile FETÖ mensuplarının birlikte eylem planlamalarına ilişkin iddialar ve ortaya konun delillerin sanıklarla ilişkisi bulunmamaktadır.

-İçerikleri itibariyle yorum ve eleştiri sınırları kapsamında kalan ve suç unsuru taşımayan sosyal medya paylaşımlarının sanıklar aleyhine silahlı terör örgütlerine yardım niteliğinde delil olarak kabul edilemeyeceği tüm dosya kapsamında anlaşılmıştır.

-Yazıların ve sanıklar aleyhine kabul edilen diğer haberlerin Anayasa ve AİHS ile AHİM içtihatlarının öngördüğü ilke, standart ve sınırlılıklar kapsamında demokratik toplum düzeninin gereklerine, kamu düzeninin işleyişine, ölçülülük ve suç işlenmesinin önlenmesi koşullarına aykırı olmayan iddia ve hükme esas alınan delillerin bilgi edinme, yayma, eleştirme ve yorumlama niteliğinde olduğunun kabulü ile beraat kararı yerine yazılı gerekçeyle MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ KANUNA AYKIRI OLDUĞU , bu nedenlerle hükümlerin bozulması talep olunur.

* * *

Sanıyorum bu tarihsel "Tebliğname" ve o yönde verilecek Yargıtay kararı, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte..." diye başlayan ve hemen hemen her muhalif yazarın, gazetecinin terör örgütüne yardım suçlamasıyla hapsedilmesine yol açan ABUK SABUK CEZA KANUNU MADDESİNİN DE DOĞRU BİÇİMDE YORUMLANMASINA ışık tutacaktır.

Ben Türkiye'de hâlâ, hukuka bağlı savcı ve yargıçların da bulunduğu kanımı korumak istiyorum.

Dilerim haksız çıkmam!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional