Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

DİYALEKTİK DEMAGOJİYİ AFFETMEZ!

 

 

Demokrasi karşıtlarının, demagogların, birbirine bağlı altı özelliği vardır:

1) Cahildirler ; Yeterli bilgileri de yoktur, doğru dürüst eğitimleri de; ne bilmediklerini bile bilmezler...

2) Cesurdurlar; cahil oldukları için yaptıkları yanlışları, hatta kendilerine zarar verdiklerini bile görmezler.

3) Saygısızdırlar; kendilerinden başkalarına, insan haysiyetine, insanlığa saygı duymazlar...

4) Yalancıdırlar ; halkın duygularını okşayarak onları aldattıkları için, durmadan, yalan söylerler.

5) Hırsızdırlar ; asla gözleri doymaz.

6) Kibirlidirler; çünkü cahil, cesur, saygısız ve yalancı oldukları halde iktidara gelmişlerdir.

* * *

Ne yazık ki, bu özellikler bazen, bazı insanların, azgelişmiş ve gelişmekte olan ve hatta kimi zaman gelişmiş ülkelerde bile, halkın duygularını okşayarak insanları aldatma yoluyla, siyasette yükselmelerine yardımcı olabilir.

Ama diyalektik diyor ki: Aynı özellikler, demokrasiyi istismar edip demagojik olarak yükselmiş olan bu insanların düşüşlerini de hazırlar.

* * *

Diyalektiğin yasalarını çok kaba hatlarıyla ikiye indirgemek olanakladır:

1) Her varlık, olay, olgu, süreç, karşıtıyla birlikte var olur, zaten karşıtını da kendi yaratır.

2) Her niceliksel değişme, niteliksel değişmeye, her miktar değişmesi, mahiyet değişmesine yol açar.

* * *

Demagogların bilmedikleri, anlamadıkları, anlasalar da kabul etmedikleri bu diyalektik yasalarını siyasete ve Demokratik Rejime uygulayalım:

1) Karşıtıyla birlikte var olmak:

Her siyasal rejim kendi karşıtıyla birlikte var olur, tarih içinde kendi karşıtını yaratır.

a) Her baskı rejimi kaçınılmaz olarak Demokratik Rejim özlemlerini yaratır ve güçlendirir.

Bu anlamda "Dünya demokrasi tarihi, baskı rejimlerine karşı direnişlerin tarihidir" de denilebilir.

b) Ayrıca her Demokratik Rejim, iktidarla birlikte mutlaka muhalefeti de bağrında barındırır.

İktidarla eşit yarışma haklarına sahip olan muhalefetin bulunmadağı rejimler demokratik değildir.

2) Nicelik değişmesinin niteliği değiştirmesi, sayı artmasının mahiyet değişikliğine yol açması:

İktidar oy sayısının artması ile belirlenir!

Oy, tek başına, bir seçmenin tavrını belirler, çok etkili değil sanılır.

Oy, bir kaç tane ise, bir grubun siyasal tavrıdır.

Oy, sayısını artıp, meclise girerse, muhalefet olur.

Oy, iktidar dışında kalanlar arasındaki en büyük sayıya erişirse, ana muhalefet olur.

Oy, seçmenlerin çoğunluğunu alırsa, iktidar olur!

* * *

Bir insanı, bir grubu, bir partiyi iktidara getiren cehalet, cesaret, saygısızlık, yalancılık, hırsızlık ve kibir, aynı zamanda diyalektik olarak onu iktidardan da düşüreecek olan ana özelliklerdir!

Çünkü Demagojik Baskı rejimi, diyalektik olarak karşıtını da Demokratik Rejim biçiminde yaratmakta ve güçlendirmektedir.

YAŞASIN DEMOKRASİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional