Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

PARLEMENTER REJİME GERİ DÖNÜLECEKTİR!

 

 

Ucube "Tek Kişi Rejimi" iflas etmiştir.

Türkiye için tek çıkış yolu Demokratik Parlamenter Rejimin yeniden kurulmasıdır.

* * *

1) Rejimin ve iktidarın ekonomi politikası iflas etmiştir.

İşsizlik artmış, zamlar almış yürümüş, enflasyon fırlamış, Türk Lirası'nın değeri olağanüstü düşmüş/düşürülmüş, insanlar geçim sıkıntısının pençesine terkedilmiştir.

2) Rejimin ve iktidarın dış politikası iflas etmiştir.

Her şeyi bir yana bıraksak bile, yanlış iç ve dış politika kararlarından dolayı ülkemiz AB'den kopmuş, 4 milyon kadar Suriyeli "sığınmacı"ya da ev sahipliği yapmak zorunda kalmıştır.

3) Rejimin ve iktidarın iç politikası iflas etmiştir.

Temel Hak ve Özgürlükler sınırlanmış ve kısıtlanmış, Hukuk Devleti, bağımsız adalet tahrip edilmiş, medya özgürlüğü ortadan kaldırılmış, halk birbirine düşmanlaştırılmış, rejim şaibeli oylamalarla değiştirimiştir.

4) Rejimin ve iktidarın eğitim politikası iflas etmiştir.

İlk, orta ve lise eğitimi çağdaşlıktan uzaklaştırılmış, Milli Eğitim Bakanlığı, işlevlerini tarikat ve cemaatlerle paylaşır hale gelmiş, çocuklarımız İmam Hatip eğitimine mahkûm edilmiş; yüksek öğrenim uluslararası rekabetçi özelliklerini yitirmiş, üniversite özerkliği yok edilmiş, evlatlarımızın gelecekleri karartılmıştır.

* * *

Bu başarısızlıklar doğrudan doğruya "Tek Kişi Rejimi"nin yetersizliklerine bağlıdır.

1) Hiç bir "Tek Kişi", bu karmaşık dünyada, herhangi bir ülkeyi, hele hele Türkiye gibi girift sorunları olan bir ülkeyi "Tek başına" yönetemez.

2) Mevcut Anayasa, tutarsız değişikliklerle ucube bir yamalı bohça haline getirilmiş, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, Temel Hak ve Özgürlükleri korumakla görevli olan Yüksek Yargı Organlarının işlevleri sınırlanmış, kısıtlanmış ve siyasetin etkisine açılmıştır.

3) Meclis yetkisizleştirilmiş, etkisizleşterilmiş ve devre dışı bırakılmıştır.

4) Ülke yönetimine bırakın halkın katılımını, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve hatta Anayasal Kurumların bile katılımı olanaksızlaştırılmış; muhalefet ise genellikle ihanetle suçlanarak dışlanmıştır.

5) Bütün bunlara ek olarak, iktidarın/rejimin kadroları, yetersiz, bilgisiz ve niteliksizdir.

* * *

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" denilen bu ucube "Tek Kişi Rejimi" ve bu yetersiz kadrolu iktidar, açıkça başarısız olmuş, ülkeyi duvara toslatmıştır.

Mutlaka, ama mutlaka, bir an önce değiştirilmelidir, değiştirilecektir:

Ne zaman ve nasıl değişecektir, değiştirilecektir; değişme iktidarın içinden mi başlayacaktır, koalisyon mu bozulacaktır, yoksa yeni bir seçim zorunlu mudur bilemiyorum...

Ama benim bu yazıda belirttiğim acı gerçekleri rejim/iktidar mensuplarının da gördüğüne ve bir takım çıkış yolları aradıklarına hiç kuşkum yok; çünkü ülkenin kaderinden vicdani ve siyasal olarak asıl sorumlu olanlar zaten onlardır.

Kanımca er veya geç, mutlaka bu ucube rejim terk edilecek ve Parlamenter Demokratik Rejime geri dönülecektir.

Bu dönüş ne kadar hızlı ve ne kadar geniş bir siyasal mutabakat ile yapılırsa, ülke o kadar az zarar görecektir.


Not: BU GÜN BİR KEZ DAHA MADIMAK KATLİAMINI BİR KEZ DAHA LANETLE ANIYORUZ.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional