Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MAZBATA GASPINI UNUTMA, UNUTTURMA!

 

Hayır hayır, 31 Mart İstanbul Belediye Başkanı seçiminin iptal kararının "hukuksuz" olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının "gasp edildiğini" ben söylemiyorum...

Birisi başkan olmak kaydıyla bizzat YSK üyeleri söylüyor.

* * *

23 Haziran seçiminin Ekrem İmamoğlu'nun "gasp edilen" mazbatası için yeniden yapıldığını UNUTMAYALIM ve UNUTTURMAYALIM...

"Karşı oy" yazılarının sonuç bölümlerinden küçük alıntılarla hatırlatalım:

* * *

298 sayılı Kanunun 21 ve 23. maddeleri gereği 5 kişisi siyasi parti temsilcisi olup 7 kişiden oluşan sandık kurulunda siyasi partili üyelerle birlikte görev yapan usulsüz atanmış sandık kurulu başkanının 31 Mart 2019 günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin maddi hatalar giderilip geçersiz oyların tamamının yeniden sayılması karşısında tek başına seçimin neticesine tesir ettiğine ilişkin seçimin iptalini gerektirir tespit olmadığından sayın çoğunluğun seçimin iptali ile yenilenmesine ilişkin kararına katılınamamıştır.

Başkan Sadi GÜVEN

* * *

Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler Anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez...

...Çoğunluk görüşü olarak, sayım döküm cetvelleri ve tutanaklardaki usulsüzlüklerin de bir iptal sebebi olduğu belirtilerek gerekçeli karar oluşturulmuş ise de; yapılan müzakereler sırasında bu durum bir iptal sebebi olarak belirlenmemiş olup, bu nedenle de kısa karara seçimin iptal sebebi olarak sadece sandık kurullarının kurulmasındaki usulsüzlükler derç edilmiştir.

İptal sebebi olarak belirlenmediği kısa karardan da anlaşılan bir konuda, karşı oy gerekçesi yazmaya gerek görülmemiştir.

Üye Cengiz TOPAKTAŞ

* * *

Yukarıda açıklanan nedenlerle, seçimin sonucuna ne şekilde etki ettiği hususunda somut hiç bir kanıt ve belge sunulmaksızın sadece sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda kullanılan oyların tamamının geçersiz sayılarak 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine karar veren çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Üye Kürşat HAMURCU

* * *

İstanbul İlinin toplam seçmen sayısının 10.560.963 olduğu gözönüne alındığında 601 kısıtlı seçmenin oy kullanmış olmasının seçimin iptalini gerektirecek bir usulsüzlük olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Gerçekleştiği iddia edilen olaylar ve ileri sürülen hukuki sebepler, itiraz dilekçesi ve ekleri ile Kurulumuzca verilen ara kararı uyarınca toplanan bilgi ve belgelere göre seçimin sonucuna müessir olmadığından, itirazın reddi gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen karara katılmıyorum.

Üye Yunus AYKIN

* * *

İstanbullular 23 Haziran'da, sadece Belediye Başkanı seçmek için değil:

"Sol yanında devlet, sağ yanında hükümet, Cumhuriyet İttifakı, arkasında millet" diye propaganda yaparak ceberrut devlet baskısını sürdüren Erdoğan/AKP iktidarının adayı Binali Yıldırım'a karşı, hakkı, hukuku, Demokrasiyi savunmak ve Ekrem İmamoğlu'nun gasp edilen mazbatasını geri almak için...

Oy kullanacaklar.

* * *

Unutmayın:

DEMOKRASİ, ONUN İÇİN MÜCADELE EDENLERİN, ONU KORUYANLARIN VE ONA LAYIK OLANLARIN REJİMİDİR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional