Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRASİ DÜŞMANLARI: YOLSUZLUK VE ZULÜM

 

Her yolsuzluk yapan zalim olur...

Her zalim yolsuzluk yapar!

* * *

Siyaseti halka hizmet için değil, ceplerini doldurmak için yapanlar:

Mutlaka din gibi, milliyet gibi, bir takım mukaddes değerlere dayalı olarak halkı aldatırlar.

* * *

Halkı aldatarak soyanlar, yolsuzluklarını gizlemek için zalim olmaya mecburdurlar.

Çünkü yolsuzluklarını ancak zulümle ört bas ederler.

* * *

Yolsuzluk ve soygun uzun süre devam edip saklanamaz duruma geldiğinde, yoksullaşan halk zulme rağmen konuşmaya, eleştirmeye, direnmeye başlar.

Bunun üzerine zalimler, iktidarda kalmak için ulufe, komisyon, rüşvet dağıtmak zorunda olduklarını fark ederler.

* * *

Ulufe, komisyon, rüşvet dağıtmak için kaynak gerekir...

Kaynak için yolsuzluk yapılır.

* * *

Zulüm için sadece para ve maddi kaynak yolsuzluğu da yeterli değildir...

Rejimin gereklerine göre, seçimli diktatörlüklerde farklı, seçimsiz diktatörlüklerde farklı olmak üzere, siyasal yolsuzluk da gerekir.

* * *

Maddi ve siyasal her türlü yolsuzluğun yapılabilmesi için eylemin "kitabına uydurulması", yani meşru süsü verilmesi gereklidir...

Yolsuzlukların "kitabına uydurulması" için ise yargı egemenlik altına alınır.

* * *

Sonuç olarak:

Zulüm yolsuzluğu....

Yolsuzluk zulmü...

Teşvik ettiği için:

Zulüm daha çok zulmü...

Yolsuzluk daha çok yolsuzluğu...

Gerekli kılar.

* * *

Tarih ve siyaset bilimi bize şu gerçekleri öğretmiştir:

1) Her zalim hırsızdır...

2) Her hırsız zalimdir!

3) Hırsızlığın ve zulmün egemen olduğu toplumlarda Hukuk Devleti de çöker:

4) Toplumun her kademe ve aşamasında hırsızlık ve zulüm yaygınlaşır; kaba kuvvet egemen olur...

5) Zulüm ve yolsuzluk, zalimler ve hırsızlar iktidardan gidene kadar devam eder.

* * *

Zulmün ve yolsuzluğun panzehri:

Demokrasi ve Hukuk Devleti'dir.

* * *

NE MUTLU TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE Kİ:

ANAYASASINDA "DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ" YAZMAKTADIR.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional