Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AKP NİÇİN KAYBEDECEK: 4 YANILGI

 

Gerçekleri herkes görüyor:

Yolsuzluk ve zulüm hiç bir dönemde bu denli artmamış ve sürekli hal almamıştı.

Evet, her toplumda her zaman yolsuzluk olabilir, olur...

Türkiye'de de zaman zaman olmuştur.

Evet, her toplumda her zaman zulüm olabilir, olur...

Türkiye'de de zaman zaman olmuştur.

Ama hiç bir toplumda hiç bir iktidar sadece yolsuzluk ve zulüm üzerine uzun süre egemenlik sürdüremez...

Türkiye'de de sürdüremeyecektir.

* * *

İktidarın birinci yanılgısı, yargıyı emri altına alınca, yargı kararıyla yaptığı yolsuzluk ve zulümleri toplumun haklı ve âdil olarak kabul edeceğini sanması oldu.

Oysa herkesin kendi aklı ve vicdanı vardır ve yargı kararlarıyla da yapılsa, insanların bir bölümü, yolsuzluk ve zulümleri kabul etmez, etmedi.

İktidarın ikinci yanılgısı , medyayı tümüyle kontrol altına alınca, yolsuzluk ve zulüm haberleri verilmeyeceği için, toplumun bunlardan haberinin olmayacağı ve dolayısıyla, yolsuzluk ve zulüm uygulamalarının kendisine oy kaybettirmeyeceği idi:

Oysa, kitle iletişimini ne denli yok ederseniz edin, her zaman geçerli olan "Fısıltı Gazetesi" ve günümüzde önlenemez hale gelen "Sosyal Medya" aracılığı ile, er geç her toplum yaşadığı gerçekliğin farkına varır.

İktidarın üçüncü yanılgısı , kendisine zaman zaman destek veren nüfusun yarıya yakın kısmının bağımsız akıl ve vicdan sahibi olmadığına inanması ve kendisine destek verenlerin yolsuzluk ile zulüm uygulamalarını duysalar bile inanmayacaklarını, inansalar bile bunlardan rahatsız olmayacaklarını düşünmesiydi.

Oysa seçmenlerin (ve nüfusun), AKP'ye oy veren neredeyse yarısına yakın bölümünün yeterince akıl ve vicdan sahibi olmadığını, yolsuzluk ve zulüm uygulamalarından rahatsızlık duymayacağını sanmak gerçeklere uygun değildi.

İktidarın dördüncü yanılgısı , insanların akıllarını ve vicdanlarını din/mezhep, tarikat/cemaat ilişkileri ile tamamen ipotek altına alabileceğini ve sürekli olarak böyle tutabileceğini sanmasıydı.

Oysa, 21. Yüzyılda, dinden, imandan, tarikat ve cemaatlerden, Ortaçağ işlevlerini beklemek yanlıştı.

İnsanların akıllarını ve vicdanlarını din/iman, tarikat/cemaat yoluyla, sürekli olarak teslim almak, gerçeklerden, bilimden, dünyadan, toplumdan tamamen koparmak olanaksızdı.

* * *

İktidarı düşürecek olan nedenler yolsuzluk ve zulümdür.

İktidar, bunları durdurmak/düzeltmek yerine, yukardaki dört yanılgıdan dolayı, hem yolsuzluğa hem de zulme son sürat devam etmektedir.

* * *

Gittikçe gerçeklerin farkına varan AKP seçmeni için:

DİREN AKIL..

DİREN VİCDAN...

DİREN DEMOKRASİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional