Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BİR DEVLET KAÇ TÜRLÜ ÇÖKERTİLİR

 

Bir devlet günümüzde üç türlü batırılır ve bugün Türkiye bu her üç süreçle de karşı karşıyadır.

1) Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yoluyla:

Halkın birbiriyle ve devletle olan ilişkilerinde kuralları yok edip, kaba kuvveti, şiddeti egemen kılıp, devlete güveni yok ederek.

2) Neoliberal Neoemperyalizm yoluyla:

Ülkenin sermayesini, teknolojisini ve işgücünü doğrudan veya dolaylı olarak sömürerek.

3) Demokrasinin yozlaştırılması yoluyla:

Seçimlerin sandıkta çalınması ve seçilenlerin, ifade, basın, muhalefet özgürlükleri başta olmak kaydıyla temel hak ve özgürlükleri ihlâl etmeleri sonucunda yönetenlerle yönetilenler arasındaki hizmet akdini (anlaşmasını/taahhüdünü) ve seçilmiş hizmetlinin denetlenmesi/değiştirilmesi ilişkisini zedeleyerek.

* * *

Türkiye'nin yaşayan en bilge iki Hukuk Profesöründen biri olan Ahmet Mumcu'nun (öteki Prof. Rona Aybay 'dır) son kitabı, haktan, hukuktan, adaletten ayrılan bir devletin nasıl çöktüğünü anlatıyor.

"TÜRKLER; Devlet ve Hukuk" adını taşıyan, Ankara'da Turhan Kitabevi tarafından yeni yayınlanan kitap, devlet kavramı ve tarihte Türklerin kurdukları devletler, özellikle de Osmanlı üzerinde odaklanıyor.

Mumcu kuramsal olarak devleti, "itaat edenler ile itaat edilenler arasındaki ilişkiler" üzerinden tanımlıyor.

Bu ilişkilerdeki uyum bozulduğu ve itaat edilenler (yöneticiler) korku siyaseti ile iktidarı elde tutmaya başladıkları zaman hukukun da iktidar aracı yapıldığını ve bunun da çöküşü başlattığını söylüyor (ss.87-88)

Mumcu'nun kitabı tarih üzerinden günümüz sorunlarına ışık tutan çok değerli bir çalışma...

Hukuk ve adaletten ayrılan iktidarların devleti nasıl çökerttiğini anlatıyor...

Mutlaka okunmalı ve dersler çıkarılmalı.

* * *

Genç kuşağın dikkat çeken yazarı Mehmet Ali Güller'in dünyadaki Liberalizm/Emperyalizmin oyunlarının tarihini ve bugününü anlattığı "Amerikan Hegemonyasının Sonu" kitabı da Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yeni yayınlandı.

Bu kitapta Güller, Türkiye'ye ilişkin olarak da pek çok ayrıntılı bilgiye yer veriyor ve özellikle de, Ortadoğu bataklığında Emperyalizmin "Sopa ve Havuç" politikasını anlatıyor. (ss. 221-251)

Bu kitabı Merdan Yanardağ'ın yine Kırmızı Kedi tarafından 7. baskısı yapılan "Bir ABD Projesi Olarak AKP" adlı kitabı ile birlikte okursanız, bir ülkenin NeoLiberalizm/NeoEmperyalizm aracılığıyla nasıl batırıldığını daha iyi görürsünüz.

* * *

M.I.T. üniversitesinin Profesörü Daron Acemoğlu ülkemizin övündüğü iktisatçılarından biridir.

Doğan Kitap 'tan çıkan Türkçe'ye Faruk Rasim Velioğlu tarafından çevrilen "Ulusların Düşüşü" adlı James Robinson ile birlikte yazdığı kitapta, Kapitalizmin, Emperyalizmin ve Liberalizmin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ile de ilişkilendirerek incelemiş ve hangi ülkelerin niçin geliştikleri irdelenmiş.

Sonuç olarak, hangi ülkelerde karar alma mekanizmaları Demokratik olarak işliyor ve hangi ekonomiler Hukuk Devleti ilkelerine göre örgütlenmişlerse onların daha hızlı ve daha akılcı biçimde geliştiklerini saptamışlar.

Benim çok şey öğrendiğim kitabı okuyup bitirdiğinizde neden "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" diye garip bir adla anılan ve ucube bir Anayasa'ya dayandırılan "Tek Kişi Rejimi"nin Türkiye'yi batıracağını çok net olarak görüyorsunuz.

* * *

CEHALET BİATTIR, KÖLELİKTİR, İKTİDARDIR...

BİLGİ BİLİNÇTİR, CEHALETE BAŞKALDIRIDIR, BASKIYA DİRENMEKTİR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional