Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ABDÜLHAMİT'İN MECLİS DARBESİ

 

2019 yılı 19 Mayıs kutlamalarında Abdülhamit'in adının tarihsel kahramanlar ve Atatürk'le birlikte anılması, iktidarın sahte bir tarih yazma/yaratma çabalarının sonucuydu.

Bu davranış başta tarihçiler olmak üzere kamuoyunu çok tedirgin etti.

Çünkü Abdülhamit:

1) "Düyunu Umumiye İdaresi" ile İmparatorluğun batışını ilan eden...

2) Meşrutiyetçi Mithat Paşa ve arkadaşlarına verdiği sözden dönen...

3) Meclis'e karşı ilk darbeyi yapan...

4) Tahtını borçlu olduğu Mithat Paşa'yı katleden...

5) İmparatorluğun tarihteki en büyük toprak kayıplarına yol açan...

Despot bir Padişahtı.

* * *

İktidarın kahramanlar arasında adını sayarak Atatürk üzerinden yüceltmeye çalıştığı II. Abdülhamit Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını ilan eden Padişahtır:

İmparatorluk kesin olarak 1881 yılında Abdülhamit'in ilan ettiği "Düyunu Umumiye"nin kurulmasıyla batmıştır.

Osmanlı, "Genel Borçlar İdaresi" aracılığıyla yabancıların vergi gelirlerine el koymasıyla 1881'de yıkılmış, Batılı ülkeler tarafından paylaşılamadığı için, Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar, suni teneffüsle yaşatılmıştır. (Ayrıntılı bilgi için bknz: Emre Kongar, "Tarihimizle Yüzleşmek, 98. Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, ss. 73-75 )

* * *

Abdülhamit, Meşrutiyet ilan edeceğine söz vererek tahta çıktı.

Tahta çıktıktan sonra sözünden döndü ve 1876'da kurulan Parlamento'yu, Rus savaşını bahane ederek 1878'de tatil etti ve böylece bir sivil darbe yaptı.

* * *

Meşrutiyet'in kurucusu Mithat Paşa'yı da Taif'e sürdü ve orada boğdurarak katletti.

* * *

Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en büyük toprak kayıplarını yaşadı; Balkanları, Kuzey Afrika'yı, Mısır', Girit'i ve Kıbrıs'ı yitirdi.

Kıbrıs'ı 1878'de İngiltere'ye bıraktı.

Fransa'nın 1881'de Tunus'u işgalini kabul etti.

1881'de Teselya ve Narda'yı Yunanistan'a verdi. 1897 Savaşı'nda Teselya geri alındı, fakat büyük devletlerin baskısıyla yeniden Yunanistan'a bırakıldı.

İngiltere, 1882'de Mısır'ı işgal ettiğinde boyun eğdi.

1878 Berlin Antlaşması'yla Batum, Ardahan, Kars, Oltu, Kağızman Ruslara, Kotur kazası ve civarı İran'a bırakıldı.

Aynı Antlaşmayla Bosna Hersek Avusturya'ya verildi.

Bulgaristan önce özerk, sonra bağımsız oldu.

Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız oldu.

Girit fiilen Yunanistan'a geçti.

Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu II. Abdülhamit döneminde toplam 1.600.000 kilometrekare kadar toprak kaybetti.

* * *

Abdülhamit'in yüceltilmesi: Bir devletin mali batışını ilan etmenin, verilen sözden dönmenin, meclise karşı darbe yapmanın, rakiplerini katletmenin ve Osmanlı'nın en büyük toprak kaybının, sadece aklanması değil, övülmesi anlamına da geldiği için yanlıştır.

YAŞASIN PARLAMENTER DEMOKRASİ...

YAŞASIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ...

KAHROLSUN DARBECİLER!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional