Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

99 CANLI DEMOKRATİK CUMHURİYET

 

Atatürk ve arkadaşlarının Feodal bir toplumsal yapı üzerine kurdukları yeni devletin "Demokratik Cumhuriyet İdeali" o denli doğru, güçlü ve geleceğe dönük bir modeli yansıtıyordu ki, İsmet Paşa'nın Çok Partili Düzen'e geçmesinden sonra, Devlete yeniden el koyan gerici Feodal güçler bile bu "İdeali" katletmeye çok çalıştılar ama öldüremediler...

Erdoğan/AKP iktidarına kadar bu ideal en az 6 darbe girişimine dayanmış ve hatta bunlara karşın zaman zaman gelişmişti bile.

* * *

2002'de başlayan Erdoğan/AKP iktidarı zaten 6 darbe yemiş ama hâlâ direnen bir "Demokratik Cumhuriyet İdeali"nden arta kalan hükümeti devraldı ve siyasal gücünü devleti ele geçirerek bu ideali tümüyle yok etmek için kullandı:

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görevinin bitmesi, Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin oybirliğiyle "Laiklik karşıtı odak" kararına rağmen 5'e karşı 6 oyla partiyi kapatmayı reddetmesi gibi olayların sonunda yeterince güçlenerek Silivri davalarıyla önündeki bütün sivil ve askeri bürokrasi engellerini kaldırdı.

1) 2007-2015 Silivri davaları...

2) 2007 Cumhurbaşkanının doğrudan seçilmesine ilişkin halkoylaması...

3) 2010 yargıyı siyasetin emrine veren halkoylaması...

4) 2014 Erdoğan'ın Başbakanlıktan istifa etmeden Cumhurbaşkanı seçilmesi...

5) 2015 Haziran seçimlerinde iktidarı kaybetmesine karşın, hükümeti kurdurmaması ve aradaki kitlesel katliamlardan sonra Kasım'da seçimi tekrarlatması...

6) 2016 Temmuz 15 kalkışmasından sonra 20 Temmuz'da OHAL ilanı...

7) 2017 halkoylamasını OHAL baskısı altında yaptırması ve yasaya aykırı olarak mühürsüz oyları geçerli saydırıp rejimi değiştirmesi...

8) İstanbul seçimlerini haksız ve hukuksuz olarak iptal ettirmesi...

Aradaki yasalara ve Anayasa'ya aykırı olan başka düzenleme ve uygulamaları saymasak bile:

"Demokratik Cumhuriyet İdeali"nin Erdoğan/AKP iktidarı döneminde en az 8 bıçak darbesi daha yediğini gösteriyor.

* * *

Kimse ucube bir Anayasaya dayalı olan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin ve Erdoğan/AKP iktidarının "Demokratik Cumhuriyet İdeali"ni öldürdüğünü ya da öldürebileceğini sanmasın:

Bu ideal, insanlığın tarihsel birikimini ve siyasal evrimini yansıttığı, ayrıca insan haysiyetine de uygun olduğu için dokuz değil 99 canlıdır...

İstanbul halkı o nedenle sandıkta ifade ettiği iradesine el konulmasına karşı çıkmaktadır!

YAŞASIN ÖZGÜRLÜK...

KAHROLSUN KÖLELİK...

KAHROLSUN FAŞİZM...

YAŞASIN DEMOKRATİK CUMHURİYET!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional