Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

YSK'DAN BEKLENTİ: AHLÂK MI KAHRAMANLIK MI?

 

Hiç düşündünüz mü:

Ahlâklı insan ne zaman kahraman olur?

1) Bir toplumda ahlâksızlık egemense, ahlâklı insan kahraman olur.

2) Genel ahlâka veya meslek ahlâkına uygun davranmak insanın canını, malını, güvenliğini, ailesini, mesleğini tehdit ediyorsa, ahlâklı davranan insan yine kahraman olur.

Vay o toplumlara ki, ahlaklı davranmak kahramanlık sayılır...

Vay o toplumlara ki kahramanlara muhtaçtır!

* * *

Ahlâk nedir, nereden, nasıl gelir, nasıl biçimlenir?

1) Ahlâk tutum ve davranışlarımızı biçimlendiren kurallar bütünüdür:

2) Aileden, toplumdan gelir...

3) Eğitimle ve beklentilerle biçimlenir.

* * *

Mahkemeden adalet beklemek...

Meclisten yasa beklemek...

Başkandan, başbakandan, bakandan, validen, belediye başkanından hizmet beklemek...

Polisten güvenlik beklemek...

O makamlarda oturanların ahlâkını belirler.

O makamlarda oturanlar toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardan da sorumlu olduklarından, hem meslek ahlâkına hem de genel ahlâka uygun davranmak ve o kuralları pekiştirmek zorundadırlar.

* * *

Aşiret ve Din/Tarım toplumlarında gerek aileden gerekse toplumdan gelen ahlâkın kaynağı aile/aşiret/devlet reisi ile din ve mezhepti.

Çağdaş toplumlarda ise ahlâkın kaynağı artık "Hukuk Devleti" yani, "Temel Hak ve Özgürlüklere Dayalı İnsan Hakları Hukuku"dur.

"Temel Hak ve Özgürlüklere Dayalı İnsan Hakları Hukuku" ise "Demokrasi Ahlâkı"nın temelidir.

* * *

Şimdi tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu, YSK'nın hem genel ahlâka, hem de meslek ahlâkına uygun bir karar vermesini bekliyor:

Yani verilecek karar hem genel ahlâka, "Temel Hak ve Özgürlüklere Dayalı İnsan Hakları Hukukuna" yani "Demokrasi Ahlâkı"na uygun olacak...

Hem de meslek ahlâkına, yani Anayasa'ya yasalara ve YSK'nın içtihatlarına uygun olacak.

* * *

Hem genel ahlâka, hem de meslek ahlâkına uygun karar vermesi beklenen YSK'yı vereceği karardan dolayı kahraman ya da korkak diye yargılamak, Türkiye'de "Demokrasi Ahlâkı"nın henüz yerleşmemiş olmasından...

Ve zaten henüz kökleşmemiş olan Demokrasi Ahlâkı'nın üstelik bir de kaba kuvvet saldırısı ile karşı karşıya kalmasından kaynaklanmaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional