Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

99 YIL ÖNCE, 99 YIL SONRA: İKİ TÜRKİYE

 

99 YIL ÖNCE BUGÜN:

İşgal kuvvetlerine boyun eğmiş olan Padişah Vahdettin'e biat edenlerle, düşmana başkaldıran kahramanlar arasında BÖLÜNMÜŞ BİR TÜRKİYE'de, Büyük Millet Meclisi açılıyordu:

Açılıştan 13 gün önce Şeyhülislam Dürrizade'nin Mustafa Kemal ve arkadaşlarının katledilmelerini emreden fetvası yayınlanmıştı.

Bu fetva üzerine isyanlar daha da yaygınlaşmıştı.

İstiklâl Savaşı tarihi bize öğretilirken, kronolojik bir sırayla değil, konulara göre aktarıldığı için, Meclis'in açılışını ayrı, iç isyanları ayrı okuturlar; dolayısıyla aradaki ilişki pek anlaşılmaz.

Oysa Meclis Ankara'da açıldığı sırada Bolu ve Düzce gibi çok yakın yerlerde bile önemli isyanlar vardı.

Atatürk Meclis'in açılışını şöyle anlatıyor:

" Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını sağlamak için çalıştığımız günlerde bizi en çok uğraştıran, Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp, Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara'ya yaklaşma eğilimini gösteren irtica ve isyan dalgaları olmuştur.

Ben, bir taraftan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken, bir taraftan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel durumu henüz gereği gibi bilmeyen milletvekillerini dehşete düşürecek görüntüler karşısında bırakmamanın ve buna benzer durumların ortaya çıkmasıyla Meclis'in toplantısının engellenmesi gibi uğursuz olasılıklara meydan vermemenin çarelerini düşünüyordum. Bunun için, Meclis'in açılmasında çok acele ediyordum." (Emre Kongar Seçkisiyle, NUTUK, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2018, s.85)

* * *

99 YIL SONRA BUGÜN:

Milli Egemenlik aracı olan Demokrasi, Maltepe'de şenlikle kutlanırken, Çubuk'ta saldırıya uğruyordu.

İstanbul Maltepe'de milyonlar, Ekrem İmamoğlu'nun Milli Egemenlik ve Demokrasi sayesinde kazandığı İstanbul Belediye Başkanlığını kutlarken...

Aynı anda, Türkiye'de Milli Egemenliğin ve Demokrasinin kurucusu ve güvencesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendiliği ve demokratlığıyla maruf Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta katıldığı bir şehit cenazesinde saldırıya uğruyor...

Padişahçı/Dinci isyancıların tehdidi altında açılan Millet Meclisi'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan 1920'deki açılışından 99 yıl sonra demokrasiyi kutlayanlarla demokrasiye saldıranlar arasında TÜRKİYE YENİDEN İKİYE BÖLÜNMEK İSTENİYORDU.

* * *

Ne yazık ki bu toprakları bölüp paylaşmak isteyenlerin kışkırtmaları:

Hem dinci-mezhepçi, hem de etnikçi-aşırı milliyetçi terör örgütlenmeleriyle günümüze kadar gelmiş, ülkemizi gerek bireysel cinayetler gerekse toplu kalkışmalarla kana bulamış...

Ama İstiklâl Savaşı ve Aydınlanma Devrimleri olarak iki temele dayanan Atatürk Devrimi'nin Demokratik Cumhuriyet ideali ile daima yenilgiye uğratılmışlardır.

Atatürk ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği Türk Devrimi bu ülkenin bölünmesine izin vermeyecektir:

Çünkü Türk Devrimi sadece akla ve bilime değil, insanlığın evrim çizgisine de uygun bir Demokratik Cumhuriyet devrimidir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional