Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"MURDAR" SEÇİM "HELÂL" MAZBATA

 

İktidar kendi kurduğu sisteme göre, hem de bizzat kendisinin yöneterek ve denetleyerek yaptığı

seçimlerin, İstanbul üzerinden "Murdar" olduğunu ilan etti...

Böylece kendi döneminde gerçekleştirilmiş olan bütün seçimlerin zaten kayıtlara geçmiş bulunan itirazlarla belirlenmiş olan güvenilmezliklerini yeniden gündeme getirdi.

Bir seçimi "murdar" etmek çok kolay bir iş değildir...

Esas olarak bir seçim üç ayrı aşamada "murdar" edilebilir; aşağıda bu aşamaları açıklamaya çalıştım.

* * *

Birinci aşama, seçimi yönetecek, seçim sonuçlarını onaylayacak olan heyet mensuplarının yandaşlar arasından belirlenmesiyle gerçekleştirilir:

Bu heyet mensupları, tercihan açığı olanlar, çekinecek, gocunacak yarası bulunanlar arasından seçilmelidir.

Bir kez seçilip, sadakatleri, yasalara bile aykırı kararlarla ispatlandıktan sonra, görev süreleri ömürlerinin sonuna kadar uzatılmalıdır.

* * *

İkinci aşama, seçimden önce, propaganda adaleti ve şeffaflığı bozularak gerçekleştirilir:

Bütün medya denetime alınır, bütün devlet olanakları tek parti ve onun müttefikleri için kullanılır.

Bu da yetmiyorsa, bazı adaylar hapse atılır.

Böylece seçim daha en baştan "murdar" edilir.

* * *

Üçüncü aşama, doğrudan oy vermeyle ilgili olarak gerçekleştirilir.

Seçmen listelerinin hazırlanması yetkisi bağımsız yargıdan alınıp, bürokratlara verilir; bu listelerle istenildiği gibi oynanır.

İstenilen kişilere vatandaşlık hakkı tanınır, bunlar istenilen bölgelere yerleştirilir.

Askıya çıkan seçmen listelerinde, konuta göre değil, isimlere göre sıralama yapılır, insanların kendi konutundaki seçmenleri kontrol etmeleri engellenir.

Böylece istenilen yerlere seçmen yığılır, istenilen sayıda insanı mezarlarından kaldırıp sandığa getirilir.

Elbette sandık kurulları da istenilen biçimde düzenlenmelidir.

Bu kurullara başkan olarak memurlar atanır, güvenlikleri de emir kulu güvenlik güçlerine verilir.

Bir kişinin birden fazla oy kullanmasını önleyen mekanizmaların yok edilmesi de unutulmamalıdır:

Parmak boyasını kaldırılmalıdır.

Görevlilerin ellerine, görevlendirildikleri yerde oy kullanmaları için belge verilmeli, bu belgelerin birden çok sandıkta kullanılması olanaklı kılınmalıdır.

Oy sayımı sırasında, yanlışlıkta, istediğinize fazla, istediğinize az oy yazılmalıdır.

Kırsal alanlardaki sandıklar baskı kurulabilecek yerlere taşınmalıdır.

Feodal yapının egemen olduğu yerlerde yandaş aşiret reislerinin bütün aşiret mensupları adına oy kullanmasına göz yumulmalıdır.

Seçim sonuçları tek bir kaynaktan, sürekli olarak sizi önde gösterecek biçimde yayınlanmalıdır.

Kaybedilen sandıkların sonuçları kabul edilmemeli, derhal itiraz edilerek yeniden oy sayamı veya seçimlerin yenilenmesi istenmelidir.

* * *

Biliyorum, şimdi dikkatli okurlarım, "Peki 'Helâl Mazbata' nedir?" diye soracak...

Yanıt basit:

Bir "MURDAR SEÇİMİN" yukarda açıkladığım bütün bu önlemlerine karşın, muhalefet tarafından kazanılmış bir MAZBATA elbette HELÂLDİR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional