Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TERÖRİZM FAŞİZMDİR FAŞİSM TERÖRİZMDİR

Terörizm ve Faşizm birbirine eşittir.

Terörizm ve Faşizm birbirini doğurur.

Kısacası, Terörizm ve Faşizm, aynı sapkınlıktan, aynı kaynaklardan doğar, aynı kaynaklardan beslenir, ayrıca karşıt görüşlerden de kaynaklansa, birbirlerini doğurur ve beslerler.

* * *

Terörizmi de Faşizmi de doğuran sapkınlık:

Kendi kimliğini öteki kimliklerden üstün görmek, göstermek ve bu yolla insanları aldatarak baskı altına almak, öldürmek ve sömürmektir.

Tarih boyunca Kapitalizm ve Emperyalizm, günümüzde de NeoKapitalizm (NeoLiberalizm) ve NeoEmperyalizm, Terörizmi ve Faşizmi sürekli olarak kullanmış ve kullanmaktadır:

Kimi zaman doğrudan kendi karnında büyütüp doğurarak, kimi zaman başka ülkeleri taşıyıcı anne olarak kullanıp üreterek, kimi zaman bizzat benimseyerek, kimi zaman da onlarla aynı yöntemleri kullanmak için, karşıymış gibi görünüp düşmanını koruyup abartarak.

Teröristler Faşistleri, Faşistler Teröristleri sever ve beslerler.

* * *

Hem Faşizm hem de Terörizm bütün kimlikleri yani her mukaddes değeri kılıf olarak kullanabilir, kullanmaktadır da.

Din, mezhep, ırk ve milliyet, hem Faşizmin, hem de Terörün ortak kaynaklarıdır.

Hangi kimlik, kendisini öteki kimliklerden üstün görüyorsa...

Hangi kimlik, başka bir ya da birden çok kimliği kendi düşmanı olarak görüyor, bir ya da birden çok kimliğe karşı düşmanca davranıyor, onlar için nefret söylemi kullanıyorsa, o kimlik Faşizme ve Terörizme çanak tutuyor demektir.

* * *

Sadece aynı kimliğe dayalı olanlar değil, farklı kimliklerden kaynaklanan Terörizm ve Faşizm de birbirini destekler ve besler.

Her kimlik içindeki aşırılar, şiddet yanlıları, insanları korkutarak, aldatarak, baskı altına alarak sömürmek isteyenler, karşı tarafın Terörizmini ve Faşizmini abartarak kendi içlerindeki Terörizmi ve Faşizmi beslemeye çalışırlar.

Bu açıdan IŞİD ve El Kaide teröründen dolayı tüm Müslümanları suçlamak ne kadar yanlışsa,Norveçli Breivik ve Yeni Zelandalı Tarrant'tan dolayı o ülkeleri veya tüm Batı'yı (Beyazları/Hıristiyanları) suçlamak da o denli yanlıştır.

* * *

Terörizm ve Faşizmle mücadelenin yolu "Düşmanlığı keskinleştirmek", "Tabut edebiyatı" yapmak değildir; çünkü bu tavır, karşı taraftaki terörizmi (düşmanlığı) güçlendiren, onun istediği tepkidir.

Terörizmle mücadelenin en etkili yolu, Barışı, Hukuk Devletini ve Demokrasiyi savunmaktır.

Atatürk 'ün Çanakkale'de ölen düşman askerleri için söylediği sözler bu konudaki en doğru yaklaşımı vurgular:

"Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar.

Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız.

Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar.

Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."

* * *

KAHROLSUN TERÖRİZM VE FAŞİZM...

YAŞASIN BARIŞ, DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ VE ATATÜRK!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional