Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

8 MART KADINLAR GÜNÜNDE MEDRESE


Yükseköğretim Kurulu YÖK, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi"ni yürürlükten kaldırdı.

* * *

YÖK'ün 2015'te tüm üniversitelere gönderdiği Tutum Belgesini Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Komisyonu hazırlamıştı:

1) Yükseköğretim Kurumları eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği dersine nasıl yer verebilir?

2) Yükseköğretim kurumları kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin genel kabul görmesi için neler yapılabilir?

3) Yükseköğretim kurumlarının yöneticilerine, idari ve akademik personeline ve öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazandırmak için neler yapılabilir?

4) Yükseköğretim kurumları cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı neler yapabilir?

* * *

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Belgesi:

1) Türkiye'nin 1985 yılında imzalamış olduğu CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi)

2) 2011 yılında imzalamış olduğu İstanbul Sözleşmesi (Kadına Karşı Şiddetin ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi)

3) Anayasanın başta 10. maddesi olmak üzere diğer ilgili maddelerine, ilgili mevzuat

4) Yükseköğretim Kurulunun 28.05.2015 tarihli Genel Kurul kararı

Olarak dört ana kaynağa dayanıyordu.

Yükseköğretim Kurumları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel bir problem olarak mevcut olduğundan hareket ederek:

Bünyelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin dersler konulup, bilgilendirme toplantılarının yapılmasına...

Bu konunun genel kabul görmesini sağlanmasına...

Yöneticiler, idari ve akademik personel ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını kazandıracak faaliyetlerde ve düzenlemelerde bulunulmasına...

Ve güvenli bir yaşam çevresi yaratılması ve bununla ilgili cinsel taciz ve cinsel saldırı dâhil her türlü taciz ve şiddete hiçbir şekilde müsamaha edilmemesine ilişkin...

Çalışmalar yapacaklardı.

* * *

Medreseye dönüştürülen Üniversitelerimizde böyle bir cinsiyet eşitliği elbette söz konusu olamazdı:

Gerici medyanın saldırılarına ve ülkeyi yönetenlerin "Kadın erkek eşit değildir" söylemlerine dayanamayan ve zaten siyasîlerin emrinde olan YÖK, bu belgeyi, içinde yer alan neler yapılması gerektiğine ilişkin uzun bir envanterle birlikte yürürlükten kaldırdı:

YÖK'ten yapılan açıklamada Cinsiyet eşitliğinin "Toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle mütenasip olmadığı ve toplumca kabul görmediği" ve " 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' değil 'Adalet Temelli Kadın Çalışmaları' anlayışı içerisinde" ele alınacağı belirtiliyordu.

* * *

Suhtelerin kendilerine kırık not veren kadın müderrislere "Ey eksik etek, elinin hamuruyla erkek işine karşıma" diye isyan etmeleri yakındır!

* * *

(NOT: Suhte: Medrese öğrencisi.

Kadın Müderris: Oksimoron.

Oksimoron: "Yaşayan ölü" gibi "zıtlık içeren çelişik ifade")

  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional