Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İŞ BANKASI ANAYASANIN KORUMASI ALTINDADIR

Sevgili okurlarım, Erdoğan/AKP yönetimi tam bir iktidar yorgunluğu içine girmiş görünüyor (kendileri buna "Metal yorgunluğu" diyerek, pek çok belediye başkanını görevlerinden azletmişlerdi):

İstanbul'un gökdelenlerle yağmalanması gibi konularda yaptıklarının tam tersini söylemekte, Sivas Üniversitesi gibi konularda yapmadıklarını yapmış gibi belirtmekte, İş Bankası gibi konularda da yapamayacaklarını yapabilirmiş gibi anlatmaktadırlar.

Örneğin İş Bankası konusunda, bir yasa ile Atatürk'ün vasiyetnamesini uygulamak (tenfiz etmek) için bankanın yönetim kurulunda görevlendirilmiş olan CHP'nin temsil ettiği hisseleri Damat'a bağlı olan Hazine Bakanlığına devredeceklerini öne sürmüşlerdir

Oysa Anayasa'nın 134'üncü maddesinin ikinci fıkrası açıktır:

"Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir."

Hiç kuşkusuz, Anayasa'daki "Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler" ifadesi bu vasiyetnameyle hisselerin devredildiği CHP'nin vasiyetnameyi infaz sorumluluğunu da kapsamaktadır.

Çünkü Atatürk'ün ölümünden iki ay önce Ankara 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 1938/95 t sayı ile tescil edilen vasiyeti şöyledir:

"Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki (gelecekteki) şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

1) Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

6) Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir."

* * *

Siyasal olarak Atatürk'ün bu vasiyetine ilk ihanet, kendilerine Atatürkçü diyen 1980 askeri darbecilerinin ikinci ihanetinden de önce, Demokrat Parti Döneminde, CHP'nin mallarına el konulurken yapılmış, ancak 1963'te Anayasa Mahkemesi kararıyla hisseler iade edilebilmişti.

Bu konuda eski milletvekili Rahmi Kumaş İsmet Paşa'nın ilginç sözlerini de içeren bir mektup yolladı:

"... Atatürk'e ilk ihanet Adnan Menderes tarafından yapılmıştır. 14 Aralık 1953 günü gece yarısına ve sabaha karşıya dek üç oturum yapıp '6195 sayılı Cumhuriyet Halk Partisinin haksız iktisaplarının iadesi hakkında Kanun'u Menderes çıkardı.

İsmet İnönü bu kanunla ilgili görüşmelerde ilk sözü alıp şu özdeyişleri tarihe armağan etmiştir.

'Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum.'

'Suçluların telâşı içindesiniz.'

'Türk âdetine göre hareket edelim. Türk âdetinde hükme mâruz bir kişi 400 kişiye karşı fikrini söyler; Türk âdetinde dört yüz babayiğit bir kişiye hücum etmez!..'

'Vasiyet ve tesis hakları ve tasarrufları ilga olunmaktadır.'

'Işıktan korkuyorsunuz!'

* * *

İsmet Paşa, bütün çabalarına karşın, Çok Partili Rejimi kurarak iktidara gelmesine olanak sağladığı Demokrat Parti'nin Hukuk dışı, Demokrasi dışı, Ahlâk dışı tasarrufunu engelleyememiş, CHP'nin mallarına ve bu arada İş Bankası hisselerine de on yıl boyunca el konmuştu.

* * *

TARİHİ TRAJEDİLER İKİNCİ KEZ TEKRARLANDIKLARINDA KOMEDİ OLURLAR...

ÜÇÜNCÜ KEZ TEKRARLANDIKLARINDA İSE BIKKINLIK VERİRLER.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional