Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KABALIĞA, KABA KUVVETE HAYIR!


BU İKTİDARIN YAPTIĞI EN BÜYÜK KÖTÜLÜK:

Nezaketi...

Terbiyeyi...

Sevgiyi...

Saygıyı...

Hukuku...

Adaleti...

Eğitimi/diplomayı...

Liyakati...

Kültürü...

Çoğulculuğu...

Bilimi...

Sanatı...

DEĞERSİZLEŞTİRMESİ...

ONLARIN YERİNE:

Nezaketsizliği...

Terbiyesizliği...

Sevgisizliği...

Hukuksuzluğu...

Adaletsizliği...

Eğitimsizliği/diplomasızlığı...

Liyakatsizliği/Kayırmacılığı...

Kültürsüzlüğü...

Tek tip kültürü/dogmatizmi dayatmayı...

Güzelliğe/inceliğe/zerafete düşmanlığı...

Öfkeyi...

Nefreti...

Hakareti...

Saldırganlığı...

Kavgayı...

Kadın düşmanlığını...

VE BÜTÜN BUNLARIN DIŞA VURUMU OLAN

KABALIĞI, KABA KUVVETİ

İKAME ETMESİDİR.

* * *

Toplumsal yapı, yani düzenlenmiş toplumsal ilişkiler ile bireysel tutum ve davranışlar arasında sıkı bir etkileşim vardır:

Genel olarak toplumsal yapı ve bu yapının egemenlik/yönetim ilişkileri bireylerin tutum ve davranışlarını da belirler:

Aşiret toplumlarında göçebelik, reisin emri ve paganizm...

Din/Tarım Toplumlarında köylülük, kralın/padişahın emri ve din kuralları...

Kent/Endüstri toplumlarında kent yaşamının gerekleri, milliyet, anayasa, yasalar ve vatandaşlık bilinci...

Bilişim toplumlarında bütün kimliklerin eşitliği, evrensel hukuk ve adalet, temel hak ve özgürlükler...

Bir önceki değerler sistemi üzerine gelerek, onlarla birlikte, bireylerin tutum ve davranışlarını belirler.

* * *

İnsanlık:

Kabalığa, kaba kuvvete teslim olduğu oranda, uygarlıktan uzaklaşır...

Kabalığın, kaba kuvvetin yerine, nezaketi, terbiyeyi, sevgiyi, saygıyı, hukuku, adaleti, eğitimi, kültürü, bilimi, sanatı koyduğu ölçüde uygarlaşır.

* * *

ASLINDA REKABET VE MÜCADELE, KABA KUVVET İLE UYGARLIK ARASINDADIR...

VE UYGARLIK MUTLAKA KAZANACAKTIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2019

Valid HTML 4.01 Transitional