Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

UĞUR MUMCU NİÇİN ÖLÜMSÜZDÜR: TARİKAT SİYASET TİCARET


Bir yazar, bir düşünür ne zaman ölümsüz olur?

Evrensel bir doğruyu yakaladığı, bunu okurlarına aktardığı ve bu evrensel doğru ile özdeşleştiği zaman.

Çünkü bir yazar o zaman bir toplumu etkileyen güçlere, süreçlere değinmiş, her zaman her toplumda geçerli olabilecek olan bazı gerçekleri dile getirmiş olur.

* * *

Uğur Mumcu, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra bütün dünyayı ve bu arada Türkiye'yi de pençesine alan küresel güçleri teşhis edip, Cumhuriyet gibi etkili bir gazetede kamuoyunun dikkatine sunduğu ve sonra da kitaplarında bunları dile getirdiği için...

Teşhisleri bugünkü Türkiye'de de geçerli olduğu ve bugün de ülkemizde olup bitenleri anlamamıza yardım ettiği için...

26 yıl önce katledilmiş olmasın karşın:

HÂLÂ YAŞIYOR

* * *

Uğur Mumcu'nun "Tarikat, Siyaset, Ticaret" üçgeninde vurguladığı süreç kısaca şöyle özetlenebilir:

Amerikan emperyalizmi...

Arap emperyalizmi...

Bu iki emperyalizmin din ekseninde buluşması ve ittifakı...

Müslümanlığın önce bir antikomünist sonra giderek "demokratlık maskesi altında" antidemokratik bir ideoloji olarak kullanılması...

Bu iki emperyalizmin el ele, içerdeki işbirlikçileri ile Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oyması!

İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan ve 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle büyük bir ivme kazanan bu süreci, 12 Eylül darbecilerinin gerçek yüzünü büyük bir cesaretle ortaya koyarak, "Tarikat, Siyaset, Ticaret" üçgeninde açıkladığı ve bu açıklamaları hâlâ geçerli olduğu için ölümsüzdür Uğur Mumcu!

* * *

Uğur Mumcu'yu anmak:

Atatürk'ü anmak...

Antiemperyalist olmak...

Cumhuriyetçi olmak...

Emekçilerden, ezilenlerden yana olmak...

Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti'nden yana olmak demektir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional