Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

2019 İÇİN TEK DİLEK
 

Sevgili okurlarım, benim kendim için de, sevdiklerim için de hayattan hep basit ve mütevazı beklentilerim olmuştur.

Ülkem için de 2019'da basit, mütevazı, sanıyorum herkesin katılacağı tek bir dileğim var:

DEMOKRASİ!

Bütün halkın, özellikle de din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetilmeksizin tüm muhaliflerin, azınlıkların temel hak ve özgürlüklerinin iktidar tarafından zedelenmediği, tam tersine bizzat iktidar tarafından korunduğu bir DEMOKRASİ.

* * *

1) Anayasa uygulansın, "Laiklik", "Hukuk Devleti", "Sosyal Devlet" gibi ilkeler egemen olsun; seçimler Anayasa ve yasa hükümlerine uygun olarak, şeffaf ve adil biçimde yapılsın.

2) Yolsuzluk, yağma yapılmasın, rüşvet alınmasın...

3) Adalet siyasetin emrinde olmasın...

4) Medya özgür olsun...

5) Seçmenler, kendilerine hizmet etmeleri için seçtikleri kişiler tarafından azarlanmasın, aşağılanmasın ve yöneticiler, toplumun bazı kesimlerini dışlamasın, halkı birbirine düşmanlaştırmasın...

6) Çocuklarımız okula, gece karanlığında yollanmasın ve gittikleri okullarda beyinleri çağ gerisi hurafelerle yıkanmasın...

7) Irk, din, dil, cinsiyet ayrımcılığı olmasın, kimlikler üzerinden siyaset ve kadınlara, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasın...

8) Halkın seçtiği iktidarı, halkın çıkarlarına uygun davranmadığı için eleştirenler, cezalandırılmasın, hele hele asla hapsedilmesin...

9) İltimas ve kayırmacılık olmasın, herkes eğitiminin, tecrübesinin, emeğinin karşılığını alabilsin; sosyal adalet ilkelerine uygun davranılsın...

* * *

Görüldüğü gibi bu maddeler aslında herkesin derhal katılacağı, kabul edeceği, kimsenin karşı çıkmayacağı, son derece basit, her toplum için geçerli, evrensel ve ahlakî ilkeler...

Türkiye için tek dileğim olan DEMOKRASİ'nin zorunlu olan ön koşulları.

Ama yine de son söz olarak anımsatalım:

DEMOKRASİ GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEZ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional