Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

CUMHURİYET FAZİLETTİR-3
 

Dün 10 Kasım'dı:

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andık.

Bu vesileyle, iki gündür yazdığım "Ahlâk" konulu yazıların üçüncüsünü onun sözleriyle sürdürüyorum:

"Cumhuriyet, ahlâkî fazilete dayanan bir idaredir.

Cumhuriyet fazilettir.

Sultanlık, korku ve tehdide dayanan bir idaredir.

Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.

Sultanlık, korkuya ve tehdide dayandığı için korkak, alçak, sefil ve rezil insanlar yetiştirir.

Aradaki fark bunlardan ibarettir."

(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, s. 231)

* * *

Son yıllarda toplumun yaşadığı en büyük felaket, ortak değerlerimizin yozlaştırılması, çağdaş evrensel Demokratik değerlerin, kısaca "Cumhuriyet Ahlâkı"nın altının oyulmasıdır..

* * *

"Cumhuriyet Ahlâkı"nın altının oyulması kolay değildir...

Önce Cumhuriyet'in kurduğu devlet yapısı çökertilir:

Adalete el konur.

El konulan adalet mekanizması yoluyla sivil ve asker bürokrasi tahrip edilir ve emir altına alınır.

İktisadi Devlet Teşekkülleri tasfiye edilir.

Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurduğu fabrikaları kapatılır, makineleri sökülüp hurda fiyatına satılır, arsaları müteahhitlere yağmalatılır.

Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı kaldırılır.

İhale yasası yüzden fazla kez değiştirilir.

Devlet Planlama Teşkilatı kapatılır.

Sayıştay'ın işleyişi etkisizleştirilir.

Devlet memurluğuna girişte liyakat usulü yok edilir; örneğin büyükelçilik gibi uzmanlık isteyen görevlere eğitimsiz politikacılar veya yandaşlar atanır.

Savcılık, yargıçlık sınavları yozlaştırılır.

Askeri okullar kapatılır.

Milli Eğitim din eksenli olarak yeniden düzenlenir; imzalanan protokollerle tarikatlar eğitime sokulur.

Üniversiteler yozlaştırılır; yönetim makamlarına yetersiz, cahil ve cehaleti öven kişiler atanır, öğretim üyeleri tasfiye edilir.

Doktorlar, mühendisler, avukatlar gibi meslek ahlakına sahip olan profesyoneller suçlanır, bunların meslek örgütleri aşağılanır ve yetkileri daraltılır.

Medya tarumar edilir, kalan enkaz da susturulur; gazeteciler suçlanır, işlerinden kovulur, hapse atıldır.

Bütün bunlar yapılırken siyasete, toplumu ayrıştırıcı, bölücü, nefret dili egemen kılınır:

Farklı düşünenler, aydınlar, akademisyenler, bilim insanları, sanatçılar, edebiyatçılar, aşağılanır, suçlanır.

* * *

Toplumun ahlâken çöküşü, fazilet olan "Cumhuriyet Ahlâkı"ndan, korku ve tehdide dayanan "Padişahlık/Sultanlık Ahlâkı"na doğru gidişle ortaya çıkar; çünkü Atatürk'ün dediği gibi:

"Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.

Sultanlık, korkuya ve tehdide dayandığı için korkak, alçak, sefil ve rezil insanlar yetiştirir.

Aradaki fark bunlardan ibarettir."

DİREN ATATÜRKÇÜLÜK...

DİREN MESLEK AHLÂKI...

DİREN CUMHURİYET AHLÂKI!

  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional