Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DOĞMAYAN HALK OYLAMASI
 

Bu bir kitap adı:

Eski Yargıtay'ın Eski Başkanı Prof. Dr. Jur. Sami Selçuk Türkiye'yi "Ucube Bir Anayasa"ya mahkûm eden 16 Nisan 2017 tarihli halkoylaması için yazmış.

Kitabın uzun ismi, "Hukuk Dünyasında DOĞMAYAN HALK OYLAMASI, Oylamanın Dürüstlüğü ve Ahlakiliği İlkesinin Çiğnenmesi" ; İmge Kitabevi tarafından Ankara'da 2018'de yayınlanmış.

* * *

Değerli Hukuk Profesörü ve Eski Yargıtay'ın Eski Başkanı, Sami Selçuk, benim 16 Nisan 2017 Halkoylaması için "Mutlak Butlanla maluldür" diye yazmam üzerine, aramış ve "Bu olay mutlak butlan olayı değildir, bu işlem 'doğmamış' sayılır" demişti.

Bu yazının konusu olan kitap işte bu hukuk gerçeğini anlatmak için yazılmış

* * *

Sami Selçuk, konuyu bütün hukukî ve ahlakî yönleriyle incelemiş...

Kitabı, "Hukuku teslim almaya kalkışanları uyarmak, hukuka teslim olanları yüreklendirmek için..." yazdığını belirtiyor.

Başlarken şöyle demiş:

"Eğer ben bir hukukçu isem, ilkin yalın ve 'genel' bir uyarıda bulunmak zorundayım.

Devlet hukuka dayanmazsa, insanı köleleştirmeye yönelir, hızla yaşlanır (progeria) ve ölümcül 'devlet yetmezliği' hastalığına yakalanır. Böyle bir devleti ayakta tutan güç, artık kaba güçtür.

Kaba güç ile meşruluk arasındaki ilişki ters orantılıdır. Kaba güç arttıkça meşruluk azalır ve gittikçe yok olur, devleti tüketir. Çünkü kaba güç ölümcüldür." (s.11)

Daha sonra, gerçek özgür vatandaşlığın, ancak hukuku tek ve biricik efendi olarak tanıyan bir devlet tarafından gerçekleştirilebileceğini anlatarak konuya giriyor.

* * *

Bütün vatandaşların, özellikle de bütün hukukçuların, ama asıl, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri gibi Türkiye'nin adalet sistemini belirleyen hukukçuların okuması gereken bir kitap bu.

Sami Selçuk, sadece Hukuk Felsefesi ve Demokrasi Teorisi açılarından gayri meşru olmakla kalmayan, doğrudan doğruya yasalara aykırı olarak da yapılan 16 Nisan 2017 Halkoylamasını, bütün yönleriyle irdeliyor ve bu Halkoylamasını, dolayısıyla bu Halkoylaması ile kabul edilen "Ucube Anayasa"yı "DOĞMAMIŞ" sayıyor.

"Doğmamış" olan bu Halkoylamasının ve bu Halkoylaması hakkında "doğmamış" olan YSK kararının "Cumhurbaşkanından en sade yurttaşa dek hiçbir kişiyi; TBMM'den en sıradan kurum ve kuruluşlara dek hiç bir kurum ve kuruluşu bağlamayacağını" vurgulayarak, sorunun çözümü için, YSK'nın tek yapacağı eylemin yeni bir Halkoylaması takvimi ilan etmesi olduğunu belirtiyor. (ss.91-92.)

Eskimeyecek, Türkiye'nin geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutan, tarihe mal olmuş bir kitap yazmış Sami Selçuk.

  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional