Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ILIMLI İSLAM, DEMOKRASİ ve ANTİEMPERYALİZM
 

Ilımlı İslam, iflas etmiş bir ABD projesidir:

Şiddet kullanan Radikal Siyasal İslam’ı önlemek amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da uygulamaya konulmuş ve onu önlemek yerine tam tersine beslediği görülünce vaz geçilmiştir.

Başlangıçta, Müslüman Kardeşler Örgütünün ve Türkiye’deki Amerikancı Siyasal İslamcıların propagandalarına kananlar, İslamcıların da Demokrasi ile uzlaşabilecekleri yanılgısına kapılmışlardır.

ABD kaynaklı bu proje, derhal AB tarafından da benimsenmiş ve hemen, “Model ülke” olarak seçilen Türkiye’de, Erdoğan/AKP iktidarı ile de uygulamaya konulmuştur.

Siyasal İslam’ın Demokrasi ile uyumuna dönük olan “Ilımlı İslam” projesinin laik Türkiye’nin İslamlaştırılması biçiminde başlaması, projenin başarısızlığının temel nedenidir.

Oysa, samimi ve akıllı bir “Ilımlı İslam” projesinin, İslami bir diktatörlüğün, örneğin Suudi Arabistan’ın, Demokratikleştirilmesi ile başlaması gerekirdi.

* * *

Dinci/mezhepçi ve/veya ırkçı/milliyetçi ideolojiler, temel hak ve özgürlükleri sadece kendileri için istediklerinden, iktidara geldiklerinde, onlardan gerçek bir Demokrasi kurmalarını beklemek hayaldir.

Herkesin bildiği bu tarihsel ve bilimsel gerçeğe karşın, İslami çizgide siyaset yapan Erdoğan/AKP iktidarının Demokrasiyi geliştireceğine inananlar, yani kendilerini “kullanışlı aptallar” diye niteleyen sözde solcu/liberaller, Türkiye’yi, bugün artık ülkenin “Varlık Fonuna” bile kişisel olarak el konulan bir Tek Adam Rejimine sürüklemişlerdir.

Bunlar, enselerinde boza pişirilmeye başlanıp bazıları da hapse atılınca akıllanmış gerçekleri görmüşlerdir.

Fakat bugünlerde son derece ilginç bir başka olay yaşanmaktadır:

Akılları başlarına çok geç gelmiş olan yukardaki grubun “Askeri vesayeti önlüyoruz, Demokrasi için kurunun yanında yaş da yanar, Türkiye bağırsaklarını temizliyor” haykırışlarıyla, iktidarın hapse tıktığı bir takım insanlar, şimdi artık Demokrasiyi hacamat ettiği iyice ortaya çıkmış olan bu iktidarı, “Antiemperyalizm” adına desteklediklerini ilan etmişlerdir.

Emperyalizmin desteğiyle, bir ABD projesinin ürünü olarak iktidara gelenlerin Antiemperyalist olamayacaklarını göremeyenlere ne demek gerekir bilemiyorum!

* * *

DİREN HUKUK DEVLETİ...

YAŞASIN DEMOKRASİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional