Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MUHARREM İNCE: HUKUK DEVLETİ NASIL KURULAMAZ?
 

Hukuk Devleti, tek bir adamın duygu ve düşüncelerine, kişisel emirlerine itaat eden bir yargı mekanizması ile kurulmaz.

Hukuk Devleti, vicdanları ile cüzdanları arasında sıkışmış savcı ve yargıçlarla kurulmaz.

Hukuk Devleti, hakkı, hukuku, demokrasiyi sadece kendileri için isteyenler tarafından kurulamaz.

Hukuk Devleti, Demokratik Rejimi tahrip ederek, demokratik kurum ve kuralları yok sayarak kurulamaz.

Hukuk Devleti, temel insan hak ve özgürlüklerini göz ardı ederek kurulamaz.

Hukuk Devleti, tek bir dinin, mezhebin, ırkın, milletin, inancın emrinde, sadece onlar için kurulamaz.

Hukuk Devleti, insanlığın bazı kesimlerini düşman görerek, ya da dışlayarak kurulamaz.

Hukuk Devleti, topyekûn suçlamalarla, bir dini veya etnik grubu hain ilan ederek kurulamaz.

Hukuk Devleti, kin ve intikam duygularıyla kurulamaz.

Hukuk Devleti, savcıları ve yargıçları bir tarikatın, bir cemaatin mensubu yaparak kurulamaz.

Hukuk Devleti, savcıları ve yargıçları bir partinin mensupları yaparak kurulamaz.

Hukuk Devleti, "Devlet bağırsaklarını temizliyor" diyerek kurulamaz.

Hukuk Devleti, "Kurunun yanında yaş da yanar" diyerek kurulamaz.

Hukuk Devleti, bütün muhalifleri hapsederek kurulamaz.

Hukuk Devleti, gizli tanıkların ifadelerine dayanarak insanları mahkûm etmekle kurulamaz.

Hukuk Devleti, fiilen şiddet olaylarına ve terör eylemlerine katılmamış olan gazetecileri ve yazarları hapsederek kurulamaz.

Hukuk Devleti, insanların iradesi dışında, haberi olmadan elektronik araçlarına yüklenen programlarla suçlanarak kurulamaz.

Hukuk Devleti, "bilirkişi" diye siyaseten taraflı ve bağımlı, bilgice yetersiz kişilerin kullanılmasıyla kurulamaz.

Hukuk Devleti, "onlar da ne haksızlıklar, ne hukuksuzluklar yapmıştı" gerekçesiyle yeni haksızlık ve hukuksuzluklar yaparak kurulamaz.

Hukuk Devleti, yargı hiyerarşisi yok sayılarak, Anayasa Mahkemeleri devre dışı bırakılarak veya kararlarına uyulmayarak kurulamaz.

Hukuk Devleti, "önce tutukla sonra yargıla" yönteminin genel ilke olarak uygulanmasıyla kurulamaz.

Hukuk Devleti, insanları, kendilerine ve avukatlarına neyle suçlandıklarını bile söylemeden hapsederek kurulamaz.

Hukuk Devleti, taraflı ve bağımlı bir yargı mekanizması ile kurulamaz.

***

Peki nasıl kurulur Hukuk Devleti?

Muharrem İnce , "Ben 'devri sabık' yaratmayacağım, kimseyi yargılamayacağım. Beni de yargılayabilecek olan bağımsız bir yargı kuracağım" diyor...

İşte öyle kurulur.

***

İçerdeki ve dışardaki, haksızlık ve hukuksuzluğa uğramış olan herkese duyurulur.

Sorunların çözümü şu iki sloganda yatıyor:

YAŞASIN HUKUK DEVLETİ...

YAŞASIN DEMOKRASİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional