Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

CUMHURBAŞKANI ADAYININ İŞİ KOLAY!
 

Sevgili okurlarım, siz bu satırları okurken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı açıklanmış olacak!

Hemen belirtmeliyim ki, CHP, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, Erdoğan/AKP iktidarının "Gündemi biz belirleriz" iddiasını boşa çıkaran bir strateji ve taktik uyguladı:

O kadar ki, Erdoğan/AKP ile Bahçeli/MHP ittifakının seçim rüşveti olarak açıkladıkları ekonomik tavizler bile güme gitti.

Elbette bunda, AKP/Erdoğan iktidarının artık çok yıpranmış olması, seçmene vaat edecek hiç bir yeni atılımının kalmaması, seçmen nezdindeki güvenilirliğini yitirmesi ve özellikle de Erdoğan'ın, kendisine oy vermeyenleri (özetle, en azından, seçmenlerin yarısını) yabancılaştıran, dışlayan, hatta düşman ve hain gören çatışmacı yaklaşımı büyük rol oynadı.

* * *

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, büyük bir olasılıkla ikinci turda seçilecek.

Aslında bu adayın gerek seçim öncesi propaganda döneminde, gerekse seçildikten sonra, icraat aşamasında işi çok kolay...

Sadece ve sadece çağdaş insani değerleri, evrensel hukuku ve herkesi eşit gören, temel hak ve özgürlüklere dayalı, klasik demokrasiyi savunması yeterli:

1) Türklerle Kürtleri ayırmayacak; etnik kimlik üzerinden ayrımcılık ve politika yapmayacak.

2) Türklerle, Ermenileri, Rumları, Yahudileri, vatandaş olarak hep birlikte kucaklayacak; herhangi bir grubu anarken önüne "afedersiniz" sözcüğünü koymayacak; dini kimlik üzerinden ayrımcılık ve politika yapmayacak.

3) Sünnilerle, Alevileri, Nusayrileri, Nasturileri, Süryanileri, Zerdüştleri, Ateistleri, Deistleri, ayırmayacak, dinler ve mezhepler üzerinden ayrımcılık ve politika yapmayacak.

4) Hukuk Devleti'ni kuracak, başta Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay gibi yüksek yargı organları olmak üzere, tüm adalet mekanizmasını siyasetten bağımsızlaştıracak, gerçek demokratik denetim ve evrensel bağımsız yargı işlevlerine kavuşturacak.

5) Eğitimi, dinsel eğitim baskısından ve çağ geriliğinden kurtaracak, evrensel ölçülerde çağdaş eğitim ilkelerini uygulamaya geçirecek.

6) Üniversiteleri bağımsızlaştıracak ve özerkliklerine kavuşturacak.

7) Medyayı siyasal baskıdan kurtaracak ve özgürleştirecek.

8) Dış politikada maceralardan kaçınacak, komşularla ve bütün dünya ile barışçı ve uzlaşmacı politikaları devreye sokacak.

9) Ekonomik olarak, piyasadaki siyaset baskısına, savurganlığa, yağmaya, milli değerlerin yok bahasına satılmasına, hesapsız borçlanmaya son verecek, üretim artışı ve yüksek teknolojik yatırımlar için rasyonel önlemlere baş vuracak.

Üstelik bütün bunları yaparken, Meclis desteğine de sahip olacak.

Özetle, mucizeler yaratması beklenmiyor:

Sadece, parçalanmış, baskı altına alınmış, toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik hayatımızı normalleştirecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına bu gözle bakın!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional