Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KIYMAYIN DELİ-KANLI ÖĞRENCİLERE!
 

Türkçemizin en güzel sözcüklerinden biri "delikanlı" kelimesidir:

Gençliğin henüz yaşam kavgasıyla evcilleştirilmemiş olan atılganlığını ve idealistliğini yansıtır!

"Deli-kanlı" sözcüğü, sadece aşırılık tınısı taşıyan bir anlamda değil, aynı zamanda, mertlik, güvenilirlik anlamlarında da kullanılır:

"Delikanlı adammış, sözünde durdu", "Delikanlı kadınmış, kimseye boyun eğmedi" gibi!

* * *

Üniversite öğrenciliği dönemi, gençlerin kimliklerini kişiliklerini sorguladıkları, aradıkları bir dönemdir:

Bu çocukların asıl kimlikleri, sahip olacakları (veya olamayacakları) meslek ve kuracakları (ya da kuramayacakları) aile sonrasında tam belirlenecektir...

Bir yandan lise disiplininden kurtulmuş olarak üniversitenin özgür havasını solurken, öte yandan, gelecek kaygısı ile yüzleşmenin sıkıntısını yaşarlar.

Üstelik üniversitede ülke sorunlarını da görür ve öğrenir, delikanlılığın dürtüleri ve tecrübesizliğin pervasızlığı ile bu sorunlara çok kesin, keskin ve çok çabuk çözümler de aramaya başlayabilirler.

* * *

Ben bütün öğretim üyeliğim boyunca, mutlaka, yeni gelen öğrenciler için açılan bir giriş dersi verdim...

Böylece yukarda anlattığım özelliklere sahip olan bu delikanlı çocukların hem üniversiteye hem de hayata uyum sağlamalarına yardımcı olmaya çalıştım...

Öğrencilerime, insan, doğa, bilim, sanat ve edebiyat sevgisi aşılamaya özen gösterdim:

Onlara, bir takım bilgi kırıntılarıyla birlikte, "kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına yapma", "kendi kimliğine istediğin saygıyı, başkalarının kimliklerine de göster" gibi ilkeleri (hiç olmazsa bu ilkelerin önemlerini) öğretebildiğimi sanıyorum.

* * *

Kırk yılı aşan hocalık yaşamımda bizzat yaşayarak öğrendiğim en önemli gerçeklerden biri de, bu delikanlı gençlerin içinde çok akıllı, çok vatanperver ve çok idealist olanların, zaman zaman, aşırı uçlara kaydığı ve eylemlere katıldığıydı.

Elbette çok yeteneklilerin her zaman aşırı uçlara gittiklerini ve eylemci olduklarını söylemiyorum; zaten böyle bir gerçek de yok...

Sadece kimi yetenekli çocukların ülke sorunlarıyla karşılaştıkları zaman, sabırsız bir idealizm içinde, toplumun genel çizgilerini zorlayan çözümlere yönelmelerinin hiç de az görülmeyen bir tutum ve davranış olduğuna işaret ediyorum.

Asıl vurgulamak istediğim gerçek ise, bu, (size göre ne demekse) aşırı uçlardaki, eylemci öğrencilerin çoğunun, mezuniyetlerinden sonra, moda deyimle, "vatana millete çok yararlı" yurttaşlar olduklarıdır.

* * *

Bir ülkeyi yönetenlerin yapabilecekleri en büyük kötülüklerden biri, idealist öğrencilerin dinamizmini yok etmektir:

Bu hata toplumun geleceğinin karartılmasına yol açar!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional