Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÇAPSIZ POLİTİKACILAR
 

Politikacıların çok bilgili ve belli bir konuda uzman olmaları beklenmez...

Seçilmek için, bilgi ya da uzmanlık gerekli değildir:

İnsanlar, politikacıları genellikle bilgili ve uzman oldukları için değil, görüşlerini beğendikleri, vaatlerine inandıkları, ya da kendilerine yakın buldukları için seçerler.

Bu nedenle bir politikacıyı, ya da bir siyasal kadroyu, uzmanlığı ya da eğitimi açısından siyasal olarak değerlendirmek çok doğru ve haklı bir davranış değildir.

Sanıyorum bunun en önemli nedeni, herhangi bir uzmanlık bilgisine sahip olmaları gerekmeyen politikacıların, seçildikten sonra, toplumun iyi yetişmiş olan kadrolarını kullanabilme olanaklarıdır.

* * *

Politikacının niteliklisi, hem teorik siyasal görüş ve yaklaşım, hem de uygulamalı bilgi ve görgü olarak, uzmanlara danışan, toplumun yetişmiş kadrolarını kendi görüşleri doğrultusunda etkili ve verimli kullanabilen yöneticidir.

Politikacının çapsızı, devlet kadrolarını dağıtan, kendi yetersiz ve yeteneksiz adamlarını onların yerine yerleştiren, etrafına "evet efendimci" cahilleri veya çıkarcı sahtekârları toplayan, her şeyi bildiğini sanan, bütün emirlerini kayıtsız koşulsuz, tartışmasız uygulatan yöneticidir.

Çapsız politikacı, bilgisizliği oranında kendine güvenir, çünkü ne bilmediğini bilmez...

Çapsız politikacı Dunning-Kruger sendromuna yakalanmıştır, cehaleti oranında megalomandır.

* * *

Tekrar edelim: Hiç bir politikacı bilgisi ya da bilgisizliği ile değerlendirilmemelidir...

Çünkü politikacıların başarısı, görüşlerinin gerçekçiliği, geçerliliği, doğruluğu ve kitleleri arkasından sürükleyebilme yeteneğiyle ölçülür.

Yine tekrar edelim: Nitelikli politikacılar bir toplumun yetiştirdiği uzman kadroları kendi görüşleri doğrultusunda en iyi seferber edebilen, kullanabilen yöneticilerdir.

* * *

Çapsız politikacı, bu ölçütler çerçevesinde şöyle tanımlanabilir:

1) Görüşleri ve vaatleri, gerçeklerden kopuk, geçersiz ve yanlış olan...

2) Üstelik toplumun yetişmiş kadrolarını kullanmayan, kullanamayan...

3) Bunlar yetmiyormuş gibi, çevresine cahil dalkavukları ve çıkarcı sahtekârları toplayan...

4) Her şeyi bildiğini sanan ve hiç bir şey bilmeyen...

5) Ama her konuda konuşan, karar ve emir veren politikacı...

Çapsız politikacıdır.

* * *

Çapsız politikacılar sandıktan da çıkabilir ve yönetici de olabilirler:

Ne yazık ki çapsızlıklarının bedelini de, yönettiklerini zannettikleri topluma ödetirler!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional