Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MESLEK AHLÂKI RAHATSIZ MI EDİYOR?
 

Ne olup bittiğini anlamak için önce medyada yer alan haberi aktaralım:

"AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ilişkin "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey…" açıklamalarının ardından hükümet çalışma başlattı.

Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, TTB, Türkiye Barolar Birliği (TBB) gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Planlanan çalışmalar çerçevesinde söz konusu kuruluşların isimlerindeki 'Türk' ibarelerinin silinmesi de bulunuyor.

Serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliği'ne üye olma şartları da ortadan kaldırılacak.

Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek. Bunlar için Türkiye Barolar Birliği'nin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliği'nin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı bildiri yayımlayan TTB Merkez Konseyi'nden 11 kişi gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı." sputniknews.com.

* * *

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanken, bir adli yıl açılış töreninde TBB Başkanı Feyzioğlu'nun yargı bağımsızlığı konusundaki eleştirilerine kızarak salonu terk ettiği de henüz unutulmadı.

Öyle anlaşılıyor ki, sadece Türk Tabipleri Birliği, TTB ve Türkiye Barolar Birliği, TBB değil, örneğin, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TMMOB gibi meslek örgütleri de hedefte!

Bu meslek örgütlerinin toplum yararına olan çok önemli iki işlevi var:

Birinci olarak , belli bir meslek mensuplarının eğitimlerini ve uygulamalarını, mesleğin bilimsel nitelikleri ve ahlâk kuralları açısından denetliyorlar. Böylece hem profesyonel mesleklerin seviyesini yükseltiyor, koruyor, hem de sahtekârların, şarlatanların, belli meslekler adına insanları dolandırmasını, aldatmasını önlüyorlar.

İkinci olarak , kendi meslekleriyle ilgili olan, halk sağlığı, yargı bağımsızlığı, kentsel ve tarihsel/doğal sit yağması gibi toplumsal sorunlara sahip çıkıyor, kamu yararını koruyorlar.

Peki Erdoğan/AKP iktidarı neden bunların yapılarını bozmak, meslek standartlarını, ahlâklarını, ve toplumu korumaya yönelik olan yetki ve görevlerini ellerinden almak istiyor?

Otoriter rejimler neden sanata, bilime, kültüre düşmansa ondan:

İktidarın topluma zorla giydirmeye çalıştığı deli gömleğine direndikleri, baskıcı ve yağmacı siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik uygulamalara, kamu yararı ve mesleki ahlâk açılarından karşı çıktıkları için!

MESLEK ODALARI, MESLEK AHLÂKLARININ VE KAMU YARARININ KORUYUCULARIDIR...

ONLARA SAHİP ÇIKMAK, BİZE SAĞLANAN HİZMETLERE SAHİP ÇIKMAKTIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional