Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

CHP KURULTAYI
 

AKP/Erdoğan iktidarının baskıcı Tek Adam rejimi dayatmasına karşı tek ciddi demokratik seçenek olarak görünen CHP, seçimli kurultaya gidiyor.

* * *

CHP'nin yeterli ve enerjik bir muhalefet gösterememekle eleştirildiği bilinen bir olgu.

Bu eleştirilerin bir bölümü gerçek; CHP'ye umut bağlayanlar tarafından yapılıyor...

Bir bölümü ise sahte; Atatürkçülük veya milliyetçilik maskesiyle AKP/Erdoğan iktidarına destek veren partilerin yandaşlarınca, sırf muhalefeti yıpratmak için dile getiriliyor.

Ben parti içi yarışmalarda "hariçten gazel okumak" istemiyorum; delegelerin kurultaydaki seçimine saygılıyım.

Bu arada, Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner tarafından yayınlanan bir bildiri dikkatimi çekti.

Bu uzun bildirinin maddeler halindeki son bölümünü değerli okurlarımın dikkatine sunuyorum.

"1- Toplumsal muhalefetin en büyük örgütlü gücü ve öncüsü olan CHP, "sürekli OHAL" rejimini normalleştirmeyen, gayrimeşru olanı meşrulaştırmayan, olağanüstü koşullara uygun olağanüstü bir muhalefeti örgütlemeli. Bugün olağanüstü koşullara rağmen, muhalefet olağan dönemin siyasi araçları ve yöntemlerine sıkışmış durumda. Bu doğrultuda, CHP, Meclis içindeki mücadeleyi bir siyasi tavırla birleştirmeden, "olağan dönemin yasama faaliyeti" olarak sürdürme anlayışına son vermeli. OHAL rejimi sona erene, asgari demokratik bir ortama geçilene kadar ve adil, güvenli bir seçim ortamı sağlanana dek, Meclis'te aktif boykot, Meclis çalışmalarından çekilme ve benzeri demokratik araçlar parti kurullarında ciddi şekilde değerlendirilmeli.

2- Partimiz siyasal İslam ve neoliberalizme cepheden karşı çıkmaktan çekinmemeli. Bir kitle partisinin kapsayıcılığı, ''ideolojik belirsizlik'' tuzağına düşmeden, temel ilkelerini net olarak tarif etmekten ve bu ilkelere dayalı bir gelecek hayalinde toplumu ortaklaştırmaktan geçer. CHP'nin kuracağı siyaset, AKP'nin dayattığı siyaseti toplumun iradesi sanan ve bu duruma uymak için kendisini değiştiren, kendi kimliğine yabancılaşan değil; kendisi olarak, mevcut düzeni değiştirmek iddiasında olmalı.

3- Cumhuriyet devriminin temel ilkeleri ve sosyal demokrasinin evrensel değerlerinin savunulması, AKP'nin tanımladığı biçimiyle "muhafazakar hassasiyetler", "güvenlik", "millilik", "konjonktür" gibi gerekçelerle ihmal edilmemeli. Bu değerler tavizsiz biçimde sahiplenilmeli. Bu yaklaşımla, örneğin Kürt meselesinde, halkı, salt güvenlikçi baskı politikalarıyla terör arasına sıkıştırmayı reddeden, demokratik siyaset alanını genişleterek kalıcı toplumsal barışı sağlamakta kararlı sosyal demokrat bir çözüm çerçevesi ortaya konulmalı. Bu doğrultuda, Cumhuriyet devriminin temel ilkeleri ve sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan; laiklik, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve barış, kararlılıkla ve tavizsiz savunulmalı.

4- AKP faşizmi karşısında direnen toplumsal muhalefetin bütün ilerici unsurlarını siyasete ve partimize taşıyacak siyasi katılım mekanizmaları, meclisler/forumlar gibi yatay örgütlenme biçimleri kullanılmalı. Bu siyasi dönüşüm ve örgütlenmenin gereği olarak, parti adına kararlar parti kurullarında alınmalı, bu kurulların seçimleri demokratik biçimde yapılmalı. Belediyelerin ve genel merkezin örgüt seçimlerine açıktan/örtülü müdahalesi olmamalı, partinin kadroları blok değil çarşaf liste yöntemiyle belirlenmeli.

Bu değerler ışığında siyaset yapan bir CHP, Türkiye'nin de geleceğini değiştirecek.

Ülkemizin birikimine güveniyoruz. Biliyoruz ki; milyonlar özgürlük, eşitlik, laiklik ve demokrasiyi ayağa kaldırmaya hazır. Şimdi sıra bizde. Kurultayımızda belirlenecek yönetim organlarımızın, tarif ettiğimiz doğrultuda oluşması için tüm partililerimizi beraber olmaya çağırıyoruz.

36. Kurultayın delegelerine, CHP üyelerine ve Türkiye'ye çağrımızdır:

Geçmişi biz kurduk, geleceği de biz inşa edelim!"

* * *

Bildirinin giriş bölümü de, yukardaki maddeler de, ayrı ayrı, farklı bir yazı konusu olacak kadar önemli.

Belki bu konuda bir kaç yazı daha yazarım.

İster beğenin ister beğenmeyin, AKP/Erdoğan iktidarının baskıcı Tek Adam Rejimine karşı demokratik direnişin en güçlü adresi CHP olarak görünüyor.

O nedenle CHP'nin enerjik ve etkili bir muhalefet yapması herkes gibi benim de arzum.

Dilerim kurultay bu konuda yararlı ve kararlı bir sonuç ortaya koyar!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional