Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÇÖKEN DEVLETİN ALTINDA KİM KALIR!
 

Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına iktidarın ve/veya mahkemelerin uymaması "Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devletinin" çökmesi anlamına gelir.

AKP iktidarının yarattığı "Anayasa/Adalet Krizi", yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayı reddetmesiyle, devleti yok eden yeni bir boyut kazandı:

Bu konuda tarihin öğrettiklerini özetlemeye çalıştım.

* * *

Hiç kimse adalete, adalet mensupları kadar zarar veremez.

Hiç kimse hukuku, hukukçular kadar katledemez.

Hiç kimse Demokrasiyi, demokrasi sayesinde iktidara gelenler kadar tahrip edemez.

Hiç bir muhalefet, bir iktidarı, o iktidarın kendi kendisini yıprattığı kadar yıpratamaz.

Hiç bir ittifak, müttefiklerin birbirlerine yaptığı kötülüklerden fazlasına maruz kalamaz.

* * *

Her otoriter siyasal iktidar, hukuku ve adaleti kendi emrine almaya çalışır.

Her otoriter siyasal iktidar, tüm medyanın tam bağımlı ve taraflı olarak kendi borazanı olmasını ister.

Her otoriter siyasal iktidar, kültürün, sanatın, edebiyatın ve bilimin kendi safında olması için baskı yapar.

Her otoriter siyasal iktidar, örgün ve yaygın eğitimi egemenliğine alarak gelecek kuşakları kendisine bağlı yetiştirmeyi amaçlar.

Her otoriter siyasal iktidar, kendi dışındaki hiç bir Sivil Toplum Kuruluşu'na tahammül etmez.

* * *

Sadece tek bir din ya da mezhep adına siyaset yapan hiç bir iktidar asla demokrasiyi geliştiremez.

Sadece tek bir ırk veya milliyet adına siyaset yapan hiç bir iktidar demokrasiye katkıda bulunamaz.

* * *

Her otoriter siyasal hareket, iktidara gelene kadar, sadece hemfikir olmadıklarıyla ve hatta karşıtları ve düşmanlarıyla değil, şeytanla bile işbirliği yapar.

Her otoriter siyasal hareket, güçlendikçe, kendisini iktidara taşıyan destekçilerini ve müttefiklerini tasfiye eder.

Her otoriter siyasal hareket, kendi gücünü demokratik olarak sınırlayan ve kısıtlayan bütün anayasal kurumlara düşmandır; güçlendikçe bunları ortadan kaldırır.

Her otoriter siyasal iktidar, kendi gücünü demokrasi adına sınırlayan ve kısıtlayan kurallara ve geleneklere karşıdır; bunları zaman içinde yok eder.

* * *

Her otoriter siyasal iktidar, kendisiyle aynı olmayan ama demokrasi karşıtı olan söylem ve eylemlerine destek veren kişileri, örgütleri ödüllendirir ve iktidarına ortak eder gibi görünür ve ilk fırsatta bunları ezer.

Her otoriter siyasal iktidar, kendi görüşlerine karşı çıkan muhalifleri, ne kadar haklı, adil ve demokratik olurlarsa olsunlar, vatan hainliğiyle suçlar ve toplumu bu yolla korkutarak denetlemeye çalışır.

* * *

SONUÇ OLARAK, HER OTORİTER İKTİDAR DEVLETİ ÇÖKERTİR...

DEVLETİN ÇÖKMESİNDEN EN ÇOK ZARAR GÖREN KURUM, ELBETTE BİZZAT İKTİDAR OLUR:

ÇÜNKÜ DEVLET ÇÖKÜNCE, İKTİDARIN ELİNDE YÖNETECEK DEVLET KALMAZ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional