Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA MAHKEMESİ VE LİNÇ KHK'SI
 

Yazının asıl başlığı "Anayasa Mahkemesi, AYM, Linci Meşrulaştırabilir mi?" olacaktı...

Yer darlığından dolayı kısa kestim!

* * *

Tarihsel, Hukuksal ve Demokratik açılardan "sorulması bile ayıp" olan bu soru AYM'nin önüne geliyor!

O Anayasa Mahkemesi ki, Türkiye'nin "Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti" düzenini korumaya yemin etmiş yargıçlardan oluşur!

O Anayasa Mahkemesi ki, 1990'lı yıllarda, Olağanüstü Hal, OHAL bağlamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin, KHK'ların, OHAL bağlamında olup olmadığını ve Anayasa'ya uygunluğunu incelemek konusunda bağlayıcı bir "içtihat kararı" almıştır.

O Anayasa Mahkemesi ki, AKP/Erdoğan iktidarı yargıya siyaseten el koyduktan sonra, bu içtihat kararını değiştirmiş ve OHAL ilanı kapsamında olup olmadığına ve Anayasa'ya uyup uymadığına bakılmaksızın bütün OHAL KHK'larını denetim dışında bırakmıştır!

* * *

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 1990 yılında çıkarılmış olan 2 ayrı OHAL KHK'sını AYM'ye götürmüş ve Mahkeme, iptal için şu kararı vermişti.

"424 ve 425 sayılı KHK'lar; Anayasa'nın 121. maddesinin öngördüğü ve yine Anayasa'nın 148. maddesi ile Anayasa Mahkemesi'nin denetimi dışına çıkartılan KHK niteliğini taşımamaktadırlar."

KHK'ların birçok maddesini iptal edem AYM'nin gerekçeleri şunlardı:

"OHAL KHK'ları sadece OHAL süresince geçerlidir. OHAL kalkınca bunlar da kendiliğinden yürürlükten kalkar."

"KHK'lar konu bakımından yalnızca olağanüstü hal durumunun gerektirdiği pratik önlemleri içermeleri gerekirken, yasa veya KHK değiştirmenin ve bunlara ekler yapmanın bir aracı olarak kullanılmışlardır."

"KHK'lar, yalnızca olağanüstü hal rejimi uygulamasına neden olan şiddet olaylarının ortaya çıktığı bölgelerde değil, bu durumla ilgisi bulunmayan bölgelerde de temel hak ve özgürlüklerin kısmen veya tamamen durdurulabilmesi düzenlemesini getirmektedirler."

* * *

Ne yazık ki, Anayasamızın öngördüğü "Parlamenter Demokratik Düzeni" korumakla yükümlü olan AYM:

AKP/Erdoğan iktidarının, "Allah'ın lütfu" dediği 15 Temmuz 2016 Kalkışmasını bahane olarak kullanıp 20 Temmuz'da ilan ettiği OHAL'in KHK'larını "denetim dışı" bırakarak, bir sivil darbeye göz yummuştur.

AYM'nin, bir sivil darbeyi olanaklı kılan bu "denetimsizlik" kararı:

İktidar gücünü yitirmekte olan yönetimin, belki mahkeme yargıçlarının bile öngöremediği haksız, hukuksuz, izansız, akıl, mantık ve hukuk dışı sınırlara taşan, halkı birbirine düşüren, 15-16 Temmuz günleri, olaylardan habersiz, otobüs içinde bekleyen masum gençlere dahi yapılan linçleri aklayan ve bundan sonrası için de başka linç olaylarının önünü açan KHK'lar çıkarmasına yol açmıştır.

* * *

Şimdi her yönüyle Anayasa'ya aykırı olan bir "Linç KHK'sı" CHP tarafından AYM'ye taşınıyor:

Artık AYM yargıçlarının önünde "Linç olayını meşrulaştıran hukukçular" olarak tarihe geçme fırsatı var!

Bakalım Sayın Yargıçlar bu fırsatı nasıl değerlendirecekler?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional